macOS High Sierra

Používanie Braillovho panela

Braillov panel simuluje obnoviteľný displej Braillovho písma a obsahuje jazykový preklad Braillovho písma.

Braillov panel zobrazuje simulované žlté Braillove body. Text pod bodmi zobrazuje to, čo práve hovorí VoiceOver.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Zobrazenie alebo skrytie panela

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

 • Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Vizualizácie, kliknite na Braillov panel a potom vyberte možnosť zobrazenia panela.

  Možnosť Automaticky je nastavená predvolene a zobrazuje panel pri každom pripojení obnoviteľného braillovho displeja k vášmu Macu.

 • Stlačením klávesov VO-Command-F9 sa panel zobrazí alebo skryje.

  Tento príkaz zmení nastavenie vo VoiceOver utilite na zapnuté alebo vypnuté. Ak chcete, aby sa panel zobrazoval pri každom pripojení displeja, vo VoiceOver utilite opäť vyberte toto nastavenie.

Ak chcete zobraziť alebo skryť Braillov panel, panel titulkov a kurzor VoiceOver, stlačte klávesy VO-Command-F11.

Presunutie alebo zmena veľkosti panela

 1. Stláčajte klávesy VO-Shift-F9, až kým nebudete počuť akciu, ktorú chcete vykonať.

  Ak napríklad počujete „zmena veľkosti“, ale chcete presunúť Braillov panel, znova stláčajte klávesy, až kým nebudete počuť „presúvanie“.

 2. Stlačením modifikátora VoiceOver spoločne s klávesmi so šípkami presuňte Braillov panel alebo zmeňte jeho veľkosť.

 3. Po skončení stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab.

Pri zmene veľkosti sa na Braillovom paneli môže zobraziť viac buniek ako na pripojenom displeji Braillovho písma. V tomto prípade sú bunky na pripojenom displeji Braillovho písma v Braillovom paneli žlté a bunky, ktoré nie sú na pripojenom displeji Braillovho písma, sú biele.

Braillov panel zobrazuje obsah obrazovky, aj keď stlmíte reč.