macOS High Sierra

Prispôsobenie webových položiek zobrazených v rotore

Zmeňte Rotor tak, aby obsahoval iba položky, ktoré najčastejšie používate pri prehliadaní webových stránok, ako napríklad odkazy alebo tabuľky.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Otvorte utilitu VoiceOver (stlačte klávesy VO a F8, keď je utilita VoiceOver zapnutá), kliknite na kategóriu Web a potom kliknite na Webový rotor.

  2. Zaškrtnite políčko pri každej položke, ktorá má byť súčasťou Rotora pri prehliadaní webových stránok. Ak chcete zmeniť poradie položiek v Rotore, vyberte položku, stlačte klávesy Command-šípka nahor alebo Command-šípka nadol.

Položky, ktoré zahrniete ako súčasť Rotora, určujú podrobnosti, ktoré VoiceOver vysloví v súhrne webovej stránky. Ďalšie informácie nájdete v časti Počúvanie zhrnutia webovej stránky.