macOS High Sierra

Používanie pozičného audia

Ak máte stereofónne slúchadlá alebo duálne reproduktory, pomocou funkcie Pozičné audio budete počuť zvukové pomôcky (alebo zvukové efekty) o umiestnení určitej položky na obrazovke.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Pozičné audio je v predvolenom nastavení povolené.

  • Ak ho chcete vypnúť, otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Zvuk a potom vyberte Povoliť pozičné audio.

Ak ste v nastaveniach prístupnosti vybrali, že chcete prehrávať stereofónny zvuk ako monofónny zvuk, nebudete pri používaní VoiceOver počuť pozičné audio.