macOS High Sierra

Používanie prenosných nastavení

Môžete vytvoriť „prenosné“ nastavenia VoiceOver tým, že ich uložíte na externú jednotku. Potom môžete jednoducho použiť nastavenia v iných počítačoch Mac a mať vždy k dispozícii aktuálnu kópiu svojich nastavení.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Nastavenie jednotky prenosných nastavení

Túto postupnosť krokov vykonajte jedenkrát pre každú externú jednotku, ktorú chcete používať.

  1. Vložte jednotku do Macu.

  2. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8) a vyberte Súbor > Nastaviť prenosné nastavenia alebo kliknite na Nastaviť v kategórii Všeobecné.

  3. Zo zoznamu externých jednotiek vyberte jednotku a kliknite na Potvrdiť.

    VoiceOver vytvorí na jednotke priečinok VoiceOver.

Používanie jednotky prenosných nastavení

Keď pripojíte jednotku prenosných nastavení k Macu, VoiceOver jednotku rozpozná a spýta sa, či ju chcete použiť. Spôsob, akým VoiceOver používa jednotku prenosných nastavení, závisí od Macu, ktorý používate:

  • Ak používate Mac, v ktorom ste jednotku nastavili: Akékoľvek zmeny nastavení funkcie VoiceOver vykonané do vysunutia jednotky sa automaticky uložia na jednotku. Ak napríklad zvýšite rýchlosť reči, zmena sa okamžite uloží na jednotku prenosných nastavení.

  • Ak používate iný Mac (ako hosť): VoiceOver použije nastavenia uložené na jednotke. Akékoľvek zmeny nastavení funkcie VoiceOver vykonané do vysunutia jednotky sa automaticky uložia na jednotku, a nie do hosťovského počítača. Pri nasledujúcom použití jednotky v Macu, v ktorom bola nastavená, VoiceOver zosynchronizuje nastavenia v Macu a v jednotke na základe najaktuálnejších zmien nastavení.

Ukončenie používania jednotky prenosných nastavení

  • Keď jednotku prenosných nastavení nechcete viac používať, vysuňte ju pomocou Findera alebo kliknite na Zastaviť v kategórii Všeobecné vo VoiceOver utilite (v takom prípade sa jednotka nevysunie).

Ak sa pri zobrazení výzvy VoiceOver utility rozhodnete, že nechcete požiť jednotku prenosných nastavení, ale neskôr sa rozhodnete, že ju chcete použiť, otvorte VoiceOver utilitu a kliknite na Spustiť v kategórii Všeobecné. Ak sa rozhodnete, že chcete vždy používať jednotku prenosných nastavení, ale neskôr ju budete chcieť používať len príležitostne, vymažte súbor s nastaveniami z jednotky a potom opäť nastavte jednotku prenosných nastavení.

Ak máte prenosné nastavenia na externej jednotke a resetujete základné alebo všetky nastavenia VoiceOver v Macu, musíte znovu nastaviť jednotku s prenosnými nastaveniami.