macOS High Sierra

Navigácia použitím písmen, textu alebo vlastností

Navigujte tak, že budete vyhľadávať písmeno, text alebo vlastnosť textu.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Podľa písmena

Rýchle vyhľadávanie môžete použiť na rýchly presun na nasledujúci výskyt písmena v určitom prvku na obrazovke. Ak chcete nastaviť rýchle vyhľadávanie, otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Navigácia, zaškrtnite políčko „Povoliť rýchle vyhľadávanie“ a potom vyberte kláves Command.

 • Ďalší prvok začínajúci zadaným písmenom vyhľadáte stlačením zadaného klávesu Command a písmena. Stlačte napríklad ľavý kláves Command-S.

 • Predchádzajúci prvok začínajúci zadaným písmenom vyhľadáte stlačením zadaného klávesu Command, klávesu Shift a písmena. Stlačte napríklad ľavý kláves Command-Shift-S.

Podľa textu

Do panela na vyhľadávanie funkcie VoiceOver zadajte frázu na navigáciu na ďalší výskyt danej frázy.

 1. Stlačením klávesov VO-F zobrazte panel na vyhľadávanie.

 2. Do panela na vyhľadávanie zadajte alebo vložte hľadaný text a potom stlačte Return.

  VoiceOver vyhľadáva od kurzora VoiceOver po koniec textovej oblasti.

  • Ak chcete nájsť ďalší výskyt textu v okne, stlačte klávesy VO-G.

  • Ak chcete nájsť predchádzajúci výskyt textu v okne, stlačte klávesy VO-Shift-G.

 3. Ak chcete skontrolovať predchádzajúce vyhľadávania, stlačte kláves so šípkou nahor alebo nadol. Pred zopakovaním, vymazaním alebo zadaním nového vyhľadávania stlačte klávesy VO-F.

  • Ak chcete zopakovať predchádzajúce vyhľadávanie, stlačte klávesy Command-A.

  • Ak chcete vymazať vyhľadávanie, stlačte klávesy Command-Delete.

Podľa vlastnosti textu

 • Ak chcete nájsť nasledujúcu alebo predchádzajúcu inštanciu vlastnosti, použite nasledujúce príkazy:

  Vlastnosť

  Nájsť nasledujúcu inštanciu

  Nájsť predchádzajúcu inštanciu

  Tučný text

  VO-Command-B

  VO-Command-Shift-B

  Zmena písma

  VO-Command-O

  VO-Command-Shift-O

  Text s rovnakým štýlom ako aktuálny text

  VO-Command-S (ak nie ste v textovej oblasti, kombinácia klávesov VO-Command-S nájde nasledujúcu položku, ktorá je rovnaká ako aktuálna položka)

  VO-Command-Shift-S (ak nie ste v textovej oblasti, kombinácia klávesov VO-Command-Shift-S nájde predchádzajúcu položku, ktorá je rovnaká ako aktuálna položka)

  Zmena štýlu

  VO-Command-C

  VO-Command-Shift-C

  Text kurzívou

  VO-Command-I

  VO-Command-Shift-I

  Zmena farby

  VO-Command-K

  VO-Command-Shift-K

  Podčiarknutý text

  VO-Command-U

  VO-Command-Shift-U

  Obyčajný text

  VO-Command-P

  VO-Command-Shift-P

  Grafika

  VO-Command-G

  VO-Command-Shift-G

  Odkaz

  VO-Command-L

  VO-Command-Shift-L