macOS High Sierra

Priraďovanie príkazov VoiceOver klávesom na klávesnici alebo na numerickej klávesnici

Priraďte príkazy VoiceOver ku klávesom na klávesnici alebo numerickej klávesnici (ak je k dispozícii).

Ak chcete použiť pôvodné priradenia klávesov, stačí zapnúť aplikácie Commander.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Aplikácie Commander, kliknite na Numerická klávesnica alebo Klávesnica a potom zapnite aplikáciu Commander.

  2. Vyberte kláves modifikátora.

    V prípade klávesov numerickej klávesnice je modifikátor voliteľný. S klávesmi klávesnice musíte použiť modifikátor.

  3. Pracujte s tabuľkou aplikácie Commander a prechádzajte stĺpcom s klávesmi smerom nadol, až kým nebudete počuť kláves, ktorý chcete prispôsobiť. Ďalšie informácie o práci s oblasťami nájdete v časti Práca s oblasťami a skupinami obsahu.

  4. V stĺpci Príkaz kliknite na vyskakovacie menu príkazov, prejdite na dostupné príkazy, kým nebudete počuť požadovaný príkaz, a potom stlačte Return.

    Použite menu Vlastné príkazy na priradenie skriptov a workflowov aplikácie Automator ku gestám.

    Okno utility VoiceOver zobrazujúce kategóriu Commanders aplikácie, ktorá je vybraná na postrannom paneli a na pravej strane je vybraný panel Numerická klávesnica. V hornej časti panela NumPad je zaškrtnuté políčko Povoliť NumPad Commander. Vo vyskakovacom menu Modifikátor nie je vybratý žiadny modifikátor. Pod zaškrtávacím poľom a vyskakovacím menu sa nachádza tabuľka s dvoma stĺpcami: Numerický kláves a príkaz. Je vybratý druhý riadok a obsahuje hodnotu 2 v stĺpci Kláves numerickej klávesnice a hodnotu Posunúť nadol v stĺpci Príkaz. Vyskakovacie menu pod položkou Posunúť nadol zobrazuje kategórie príkazov (napríklad Všeobecné). Každá kategória má šípku na zobrazenie príkazov, ktoré je možné priradiť k aktuálnemu klávesu numerickej klávesnice.

Keď je NumPad Commander zapnutý, jeho príkazy sú zahrnuté v menu Príkazy funkcie VoiceOver.