macOS High Sierra

Spolupráca pomocou panela popisov

Panel titulkov zobrazuje, čo vyslovuje VoiceOver, a môže byť užitočný pri zdieľaní Macu so slabozrakými užívateľmi.

Panel titulkov zobrazuje to, čo práve hovorí VoiceOver.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Zobrazenie alebo skrytie panela

Vykonajte jednu z nasledujúcich akcií:

  • Otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8), kliknite na kategóriu Vizualizácie a potom kliknite na Panel titulkov.

  • Stlačením klávesov VO-Command-F10 sa panel zobrazí alebo skryje.

    Tento príkaz zapne alebo vypne nastavenie panela titulkov vo VoiceOver utilite.

Ak chcete zobraziť alebo skryť panel titulkov, Braillov panel a kurzor VoiceOver, stlačte klávesy VO-Command-F11.

Presunutie alebo zmena veľkosti panela

  1. Stláčajte klávesy VO-Shift-F10, až kým nebudete počuť akciu, ktorú chcete vykonať.

    Ak napríklad počujete „zmena veľkosti“, ale chcete presunúť panel titulkov, znova stláčajte klávesy, až kým nebudete počuť „presúvanie“.

  2. Stlačením modifikátora VoiceOver spoločne s klávesmi so šípkami presuňte panel titulkov alebo zmeňte jeho veľkosť.

  3. Po skončení stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab.