macOS High Sierra

Navigácia na webovej stránke pomocou obrázkov alebo rámcov

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Obrázky

  • Ak chcete prejsť na ďalší alebo predchádzajúci obrázok, stlačte klávesy VO-Command-G alebo VO-Command-Shift-G.

Ak chcete určiť, kedy prejsť na obrázky, otvorte VoiceOver utilitu (keď je zapnutý VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8) a potom kliknite na kategóriu Navigácia.

Ak obrázok nemá popis, VoiceOver vysloví názov súboru obrázka. Pre tieto obrázky alebo obrázky, ktorých alternatívny text nie je užitočný môžete vytvoriť vlastnú menovku.

Rámce

Ak sa na webovej stránke usporadúvajú informácie do oblastí nazývaných „rámce“, môžete pomocou nich navigovať na stránke.

  • Ak chcete prejsť na nasledujúci rámec, stlačte kombináciu klávesov VO-Command-F.

  • Ak chcete prejsť na predchádzajúci rámec, stlačte kombináciu klávesov VO-Command-Shift-F.

Ak sú pri prehliadaní webových stránok v Rotore uvedené obrázky alebo rámce, môžete pomocou Rotora prejsť na konkrétnu položku. Ďalšie informácie nájdete v časti Navigácia pomocou rotora.