macOS High Sierra

Vykonanie alternatívnej operácie položky

Niektoré príkazy menu môžu ponúkať alternatívne operácie po stlačení klávesu modifikátora.

Alternatívne operácie môžu ponúkať aj tlačidlá, zaškrtávacie políčka a iné prvky užívateľského rozhrania. Presunutím kurzora nad menovku môžete napríklad zobraziť ďalšie tlačidlá. Ak vývojár aplikácie alebo webovej stránky určí tieto typy alternatívnych položiek pre čítačky obrazovky, VoiceOver ich automaticky oznámi, takže ich budete môcť zobraziť a navigovať k nim.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Pre príkazy menu: Presuňte kurzor VoiceOver na príkaz menu a potom podržte kláves modifikátora. Ak má príkaz alternatívnu operáciu priradenú k danému modifikátoru, VoiceOver ju prečíta. Ak chcete operáciu vykonať, podržte modifikátor a stlačte kláves Enter alebo stlačte iné požadované klávesy.

  • Pre prvky užívateľského rozhrania: VoiceOver oznámi, kedy existujú alternatívne položky. Stlačením klávesov VO, Command a medzerník otvorte menu Akcie a potom vyberte Zobraziť alternatívne položky. Ak chcete znovu zobraziť pôvodné položky, stlačením klávesov VO, Command a medzerník otvorte menu Akcie a potom vyberte Zobraziť pôvodné položky.