macOS High Sierra

Presúvanie a zmena veľkosti okien a objektov

Presuňte a zmeňte veľkosť okien a niektorých objektov v aplikáciách, napríklad grafiky a textových polí.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Presúvanie

 1. Prejdite na položku, ktorú chcete presunúť, a stlačte klávesy VO-` (v prípade okna) alebo VO-Command-` (v prípade objektu).

  VoiceOver označí položky, ktoré sa nedajú presunúť.

 2. Okno alebo objekt môžete presunúť jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Nahor, nadol, doľava alebo doprava: Stláčajte klávesy so šípkami.

  • Diagonálne: Stlačte modifikátor VO a súbežne s ním stláčajte klávesy so šípkou nahor, nadol, doľava alebo doprava. Ak chcete napríklad presunúť okno diagonálne smerom k pravému hornému rohu obrazovky, stlačte kombináciu klávesov VO-šípka doprava-šípka nahor.

 3. Ak chcete zastaviť presúvanie okna alebo objektu, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab.

  Kým nezastavíte presúvanie položky, nemôžete použiť iné príkazy VoiceOver.

Na rýchly presun okien a objektov na obrazovke môžete použiť klávesy s číslami: na presun do hornej časti (doľava, na stred a doprava) slúžia klávesy 1, 2 a 3, na presun do strednej časti (doľava, na stred a doprava) slúžia klávesy 4, 5 a 6 a na presun do dolnej časti (doľava, na stred a doprava) slúžia klávesy 7, 8 a 9.

Zmena veľkosti

 1. Prejdite na položku, ktorej veľkosť chcete zmeniť, a stlačte buď klávesy VO-~ (pre okno), alebo klávesy VO-Command-~ (pre objekt).

  Ak veľkosť položky nie je možné zmeniť, VoiceOver vám to oznámi.

 2. V zobrazenom menu zmeny veľkosti vyberte Zmeniť veľkosť, Zmeniť veľkosť a presunúť do mriežky alebo Zmeniť veľkosť a presunúť do sekcie.

 3. Potom prejdite do submenu, kde si môžete vybrať, či chcete zmeniť veľkosť okraja alebo rohu, zmeniť veľkosť a presunúť sa do určitej oblasti mriežky, napríklad vľavo hore, alebo zmeniť veľkosť a presunúť sa do určitej časti, napríklad dolnej polovice.

 4. Zmeňte veľkosť položky.

  • Veľkosť okraja môžete zmeniť pomocou klávesov VO a klávesov so šípkami (ak chcete napríklad rozšíriť pravý okraja okna alebo objektu, stlačte klávesy VO-šípka doprava).

  • Veľkosť rohu alebo rukoväti môžete zmeniť pomocou klávesov VO a dvoch klávesov so šípkami (ak chcete napríklad rozšíriť pravý horný roh okna alebo pravú hornú rukoväť objektu, stlačte klávesy VO-šípka doprava-šípka nahor).

 5. Ak chcete zmenu veľkosti okna ukončiť, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab.

  Pred ukončením zmeny veľkosti nie je možné používať iné príkazy funkcie VoiceOver.