macOS High Sierra

Počúvanie písaného textu

VoiceOver číta, čo píšete (nazýva sa to „odozva na písanie“).

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  1. Ak chcete otvoriť rotor množstva rozprávania, stlačte klávesy VO-V.

  2. Stláčajte kláves so šípkou doľava alebo doprava, kým nebudete počuť oznam „odozva na písanie“ a aktuálne nastavenie.

  3. Stlačte kláves so šípkou nadol alebo nahor a počkajte, kým nepočujete požadované nastavenie.

  4. Rotor zatvoríte stlačením klávesu Escape alebo Fn-Tab.

Odozvu na písanie môžete tiež nastaviť v paneli Text kategórie Verbozita vo VoiceOver utilite. Ak chcete otvoriť VoiceOver utilitu a je zapnutá funkcia VoiceOver, stlačte klávesy VO-F8.

Ak chcete nastaviť možnosť, aby vám funkcia VoiceOver ohlásila, kedy ste stlačili kláves Caps Lock alebo modifikátor, otvorte VoiceOver utilitu a potom kliknite na Oznámenia.

Ak používate prenosné nastavenia v hosťovskom počítači, po zmene sa nastavenia písania uložia na disk prenosných nastavení, a nie do hosťovského počítača.