macOS High Sierra

Pozastavenie alebo stlmenie reči

Dočasne pozastavte utilitu VoiceOver, keď číta, alebo ju stlmte.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

  • Pozastavenie alebo obnovenie reči: Existuje niekoľko spôsobov ovládania reči:

    • Stlačte kláves Control.

    • Ak je modifikátorom VoiceOver kláves Caps Lock, stlačte tento kláves.

    • Ak je aplikácia Trackpad Commander povolená, klepnite na trackpad dvomi prstami.

  • Stlmiť reč: Hlasitosť reči utility VoiceOver môžete upraviť až do bodu úplného stlmenia. Opakovane stláčajte kombináciu klávesov VO-Command-Shift-Šípka doprava, kým nezaznie Hlasitosť, a následne opakovane stláčajte kombinácie klávesov VO-Command-Shift-Šípka nadol.

    Môžete tiež otvoriť VoiceOver utilitu (keď je utilita VoiceOver zapnutá stlačte klávesy VO a F8), kliknúť na kategóriu Reč, kliknúť na Hlasy a potom zaškrtnúť políčko.

Keď po pozastavení reči kurzor VoiceOver presuniete, VoiceOver začne čítať položky, ktoré sú označené kurzorom VoiceOver.