macOS High Sierra

Používanie menu Pomocník pre VoiceOver

Pomocou menu pomocníka VoiceOver utility získate rýchly prístup k informáciám o používaní VoiceOver, ako je napríklad pomocník pre klávesnicu a zvuky. Môžete tiež zobraziť zoznam príkazov VoiceOver, ktoré je možné použiť pre položku v kurzore VoiceOver a vybrať príkaz.

Menu Pomocníka pre VoiceOver je panel, v ktorom sa zhora nadol nachádzajú tieto položky: Pomocník online, Pomocník pre príkazy, Pomocník pre klávesnicu, Pomocník zvuku, Návod na rýchly štart a Príručka Začíname pracovať. Vpravo od každej položky je príkaz VoiceOver, ktorý zobrazuje položku alebo šípka na prístup k submenu.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

 1. Keď je zapnutá utilita VoiceOver, stlačením VO a H sa zobrazí menu Pomocník pre VoiceOver.

  Ak chcete zväčšiť alebo zmenšiť veľkosť písma v menu, stlačte kláves } alebo kláves {.

 2. Na navigáciu v menu alebo submenu použite klávesy so šípkami.

  • Ak poznáte názov položky menu, zadajte niekoľko písmen a zúžte menu len na položky obsahujúce tieto písmená. Ak chcete opätovne zobraziť všetky položky, stlačte kláves Delete.

  • Po otvorení submenu si vypočujete počet položiek, ktoré obsahuje.

  • Ak má položka menu klávesový príkaz, vypočujete si ho pri oznamovaní jej názvu. Príkaz na otvorenie menu Príkazy je napríklad VO, H a H.

 3. Ak chcete položku menu označiť, stlačte medzerník alebo kláves Return.

  Ak chcete menu Pomocník pre VoiceOver zatvoriť, stlačte kláves Escape alebo Fn-Tab.