macOS High Sierra

Zmena predvoleného správania funkčných klávesov

Podľa predvoleného nastavenia platí, že ak chcete používať v príkaze VoiceOver funkčný kláves, musíte stlačiť aj kláves Fn. Toto pôvodné správanie môžete zmeniť tak, aby ste pri príkazoch VoiceOver nemuseli stláčať kláves Fn.

  1. Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica a potom na Klávesnica.

  2. Zaškrtnite políčko „Použiť klávesy F1, F2 a pod. ako štandardné funkčné klávesy“.

Niektoré klávesnice majú samostatné klávesy Home, End, Page Up a Page Down. Sú to dôležité navigačné klávesy utility VoiceOver. Ak používate klávesnicu bez týchto klávesov, na tieto akcie použite klávesy so šípkami v kombinácii s klávesom Fn.