macOS High Sierra

Získajte pomoc pre klávesy, skratky a gestá

Keď používate Pomocníka pre klávesnicu, môžete si rýchlo vypočuť príkaz VoiceOver pre kláves. Napríklad po stlačení kombinácie klávesov Control-Option-D budete počuť oznam „Control, Option a D, prejsť do Docku, presunie kurzor VoiceOver do Docku“.

Pomocníka pre klávesnicu môžete použiť s aplikáciami Commander, obnoviteľnými displejmi Braillovho písma a gestami VoiceOver. Počas používania Pomocníka pre klávesnicu nemôžete používať klávesnicu, displej Braillovho písma ani trackpad na iné úlohy.

Poznámka: VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Pomocníka pre klávesnicu spustite stlačením klávesov VO-K a potom vykonajte niektorú z nasledujúcich činností:

  • Vypočuť názov klávesu klávesnice alebo klávesu Braillovho písma: Stlačte kláves.

  • Vypočuť príkaz VoiceOver pre kláves: Stlačte Control-Option a alebo Caps Lock a kláves.

  • Vypočuť názov a príkaz VoiceOver pre gesto: Použite gesto.

  • Vypočuť alternatívne funkcie pre kláves alebo gesto: Stlačte Control-Option alebo Caps Lock s klávesom modifikátora (napr. Shift), potom stlačte kláves a vypočujte si alternatívne funkcie klávesu.

Ak chcete zavrieť Pomocníka pre klávesnicu, stlačte klávesy VO-K, Escape alebo Fn-Tab.

Ak máte problémy s používaním štandardnej klávesnice QWERTY, použite rozloženie Dvorak, ktoré optimalizuje rozloženie klávesov a umožňuje jednoduché používanie.