macOS High Sierra

Príkazy vyhľadávania

Tieto príkazy použite na činnosti, ako je napríklad vyhľadávanie vlastností textu, grafiky, ovládacích prvkov a iných položiek v textových dokumentoch a webových stránkach. VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Poznámka: Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete okrem funkčných klávesov (F1 až F12) použiť na zadávanie príkazov VoiceOver aj kláves Fn a klávesy číslic s modifikátorom VoiceOver. Môžete napríklad otvoriť VoiceOver utilitu stlačením klávesov Control-Option-Fn-8 (namiesto Control-Option-F8).

Pri používaní funkčných klávesov (F1 až F12) bude zrejme potrebné stlačiť a podržať kláves Fn v závislosti od toho, ako ste nastavili správanie funkčných klávesov v nastaveniach Klávesnice.

Nájsť

VO a F

Otvoriť menu Príkazy vyhľadávania

VO, Shift a F

Nájsť ďalší hľadaný text

VO a G

Nájsť predchádzajúci hľadaný text

VO, Shift a G

Nájsť ďalší zoznam

VO, Command a X

Nájsť predchádzajúci zoznam

VO, Command, Shift a X

Nájsť ďalší text napísaný tučným písmom

VO, Command a B

Nájsť predchádzajúci text napísaný tučným písmom

VO, Command, Shift a B

Nájsť ďalšiu zmenu štýlu

VO, Command a C

Nájsť predchádzajúcu zmenu štýlu

VO, Command, Shift a C

Nájsť ďalší text napísaný kurzívou

VO, Command a I

Nájsť predchádzajúci text napísaný kurzívou

VO, Command, Shift a I

Nájsť ďalšiu zmenu farby

VO, Command a K

Nájsť predchádzajúcu zmenu farby

VO, Command, Shift a K

Nájsť ďalšiu zmenu písma

VO, Command a O

Nájsť predchádzajúcu zmenu písma

VO, Command, Shift a O

Nájsť ďalšiu tabuľku

VO, Command a T

Nájsť predchádzajúcu tabuľku

VO, Command, Shift a T

Nájsť ďalší podčiarknutý text

VO, Command a U

Nájsť predchádzajúci podčiarknutý text

VO, Command, Shift a U

Nájsť ďalší ovládací prvok

VO, Command a J

Nájsť predchádzajúci ovládací prvok

VO, Command, Shift a J

Nájsť ďalšiu odlišnú položku

VO, Command a D

Nájsť predchádzajúcu odlišnú položku

VO, Command, Shift a D

Nájsť ďalšiu položku rovnakého typu, ako je aktuálna položka

VO, Command a S

Nájsť predchádzajúcu položku rovnakého typu, ako je aktuálna položka

VO, Command, Shift a S

Nájsť ďalšiu grafiku

VO, Command a G

Nájsť predchádzajúcu grafiku

VO, Command, Shift a G

Nájsť ďalšiu hlavičku

VO, Command a H

Nájsť predchádzajúcu hlavičku

VO, Command, Shift a H

Nájsť ďalší odkaz

VO, Command a L

Nájsť predchádzajúci odkaz

VO, Command, Shift a L

Nájsť ďalšiu hlavičku rovnakej úrovne

VO, Command a M

Nájsť predchádzajúcu hlavičku rovnakej úrovne

VO, Command, Shift a M

Nájsť ďalší obyčajný text

VO, Command a P

Nájsť predchádzajúci obyčajný text

VO, Command, Shift a P

Nájsť ďalší navštívený odkaz

VO, Command a V

Nájsť predchádzajúci navštívený odkaz

VO, Command, Shift a V

Nájsť ďalšie slovo s pravopisnou chybou

VO, Command a E

Nájsť predchádzajúce slovo s pravopisnou chybou

VO, Command, Shift a E

Nájsť ďalší citát

VO, Command a Q

Nájsť predchádzajúci citát

VO, Command, Shift a Q

Nájsť ďalší citát rovnakej úrovne

VO, Command a W

Nájsť predchádzajúci citát rovnakej úrovne

VO, Command, Shift a W