macOS High Sierra

Orientačné príkazy

Tieto príkazy použite na činnosti, ako je napríklad vypočutie informácie o aktuálnej položke a o tom, čo máte otvorené na obrazovke. VO predstavuje modifikátor VoiceOver..

Poznámka: Keď je funkcia VoiceOver zapnutá, môžete okrem funkčných klávesov (F1 až F12) použiť na zadávanie príkazov VoiceOver aj kláves Fn a klávesy číslic s modifikátorom VoiceOver. Môžete napríklad otvoriť VoiceOver utilitu stlačením klávesov Control-Option-Fn-8 (namiesto Control-Option-F8).

Pri používaní funkčných klávesov (F1 až F12) bude zrejme potrebné stlačiť a podržať kláves Fn v závislosti od toho, ako ste nastavili správanie funkčných klávesov v nastaveniach Klávesnice.

Vypočuť si zhrnutie otvorených aplikácií

VO a F1

Spustiť nástroj Výber aplikácií

VO, F1 a F1

Vypočuť si zhrnutie aktuálneho okna

VO a F2

Spustiť nástroj Výber okien

VO, F2 a F2

Vypočuť si informácie o rozmeroch aktuálneho okna a časti obrazovky, v ktorej sa nachádza

VO, Command, Shift a F2

Vypočuť si informácie o umiestnení aktuálneho okna a tom, či ho niečo prekrýva

VO, Command, Shift, F2 a F2

Vypočuť si popis položky v kurzore VoiceOver vrátane aktuálneho stavu položky informujúceho napríklad o zaškrtnutí políčka alebo percentuálnej hodnote posuvníka

VO a F3

Vypočuť si informácie o rozmeroch aktuálnej položky a o časti obrazovky, v ktorej sa nachádza

VO, Command, Shift a F3

Vypočuť si informácie o umiestnení aktuálnej položky a o tom, či ju niečo prekrýva

VO, Command, Shift, F3 a F3

Vypočuť si popis položky, na ktorej sa nachádza kurzor klávesnice, vrátane aktuálneho stavu položky informujúceho napríklad o zaškrtnutí políčka alebo percentuálnej hodnote posuvníka

VO a F4

Vypočuť si podrobnosti o položke, na ktorej sa nachádza kurzor klávesnice

Vypočuť si v texte informácie o umiestnení bodu vloženia vzhľadom na ľavý horný roh textovej položky, v ktorej je bod vloženia umiestnený. Môžete si napríklad vypočuť oznam „Bod vloženia sa nachádza 5 centimetrov vpravo a trinásť centimetrov nadol od ľavého horného rohu upravovaného textu“.

VO, F4 a F4

Vypočuť si popis položky nachádzajúcej sa pod kurzorom vrátane aktuálneho stavu položky, ktorý informuje napríklad o zaškrtnutí políčka alebo percentuálnej hodnote posuvníka

VO a F5

Vypočuť si informácie o umiestnení kurzora ako súradníc x a y na obrazovke vzhľadom na jej ľavý horný roh

VO, F5 a F5

Vypočuť si informácie o umiestnení kurzora ako súradníc x a y vzhľadom na aktuálne okno

VO, F5, F5 a F5

Prečítať vybranú položku

VO a F6

Prečítať obsah kurzora VoiceOver

VO a A

Prečítať viditeľný obsah okna, Docku alebo plochy v závislosti od umiestnenia

VO, Shift a W

Zopakovať poslednú vyslovenú frázu

VO a Z

Kopírovať poslednú vyslovenú frázu do schránky (nazývanej aj „odkladacia plocha“)

VO, Shift a C

Uložiť poslednú vyslovenú frázu a záznam zlyhania do súboru na plochu na riešenie problémov

VO, Shift a Z