macOS High Sierra

Optimalizovať úložisko na Macu

Systém macOS vám môže pomôcť uvoľniť miesto na Macu optimalizovaním jeho úložiska. Keď je potrebného viac miesta, uchová súbory, fotky a videá, filmy a TV seriály z iTunes a emailové prílohy v cloude a na požiadanie ich sprístupní. Súbory nebudú zaberať miesto na Macu a keď ich budete potrebovať, môžete si stiahnuť pôvodné súbory. Naposledy použité súbory a optimalizované verzie fotiek sú vždy uložené na Macu.

Odporúčania na optimalizáciu úložiska v paneli Úložisko.
 • Ak chcete zobraziť odporúčania a rozhodnúť, ako sa má optimalizovať úložisko na Macu, vyberte menu Apple > O tomto počítači Mac, kliknite na Úložisko v hornej časti okna a potom kliknite na Spravovať.

  Odporúčanie

  Popis

  Uchovať v iCloude

  Keď je potrebného viac miesta, pomáha uchovať súbory z plochy a priečinka Dokumenty na iCloud Drive, uchovať fotky a videá v iCloud Fotoknižnici, uchovať správy a prílohy v iCloude a optimalizovať úložisko ponechaním len naposledy otvorených súborov.

  Ďalšie informácie nájdete v článkoch Uloženie plochy a dokumentov v iCloud Drive, Vždy aktuálne fotky a videá na všetkých zariadeniach vďaka iCloud FotoknižniciSynchronizácia správ v iCloude.

  Tieto nastavenia môžete neskôr upraviť v Systémových nastaveniach iCloudu a v nastaveniach Fotiek.

  Optimalizovať úložisko

  Pomáha optimalizovať úložisko iTunes a príloh Mailu. Keď je na Macu potrebného viac miesta, prehrané filmy a emailové prílohy sa z neho automaticky odstránia.

  Ďalšie informácie nájdete v článkoch Optimalizácia úložiskaNastavenia informácií o emailom účte.

  Tieto nastavenia môžete neskôr upraviť v nastaveniach iTunes a Mailu.

  Automaticky vysypať kôš

  Automaticky vymaže položky, ktoré zostali v koši viac ako 30 dní. Toto nastavenie môžete neskôr upraviť v nastaveniach Findera. Informácie nájdete v časti Vymazávanie súborov a priečinkov.

  Odstrániť neporiadok

  Umožňuje rýchlo vyhľadať súbory, aplikácie, knihy, filmy a ďalšie položky, ktoré zaberajú miesto, a potom manuálne vymazať položky, ktoré už nepotrebujete. Pokyny nájdete v časti Vyhľadávanie a mazanie súborov.

Keď je na Macu potrebného viac miesta, systém macOS vymaže aj vyrovnávacie pamäte a záznamy, ktoré možno bezpečne vymazať, vrátane dočasných databázových súborov, prerušených stiahnutí, čakajúcich aktualizácií systému macOS a aplikácií, dát webových stránok Safari a ďalších dát.

Poznámka: Ak je disk rozdelený na partície, odporúčania sa vzťahujú len na partíciu obsahujúcu domovský adresár.

Ak chcete zobraziť prehľad využitého a voľného miesta na disku, vyberte menu Apple > O tomto počítači Mac a kliknite na Úložisko. Viac informácií nájdete v téme Pozrite si informácie o využitom a dostupnom úložisku..