Okno aplikácie Akcie, ktoré zobrazuje zoznam sledovaných akcií vľavo, graf v pravom hornom rohu a titulky správ v pravom dolnom rohu.

Sledovanie trhu

Prispôsobte si zoznam sledovaných akcií - zoznam symbolov tikerov na bočnom paneli - aby ste videli akcie, ktoré chcete pravidelne zobrazovať.

Ako pridať akcie do zoznamu sledovaných akcií

Okno aplikácie Akcie zobrazujúce graf s dvojročným údajom pre symbol tikeru.

Zobrazenie historických údajov v grafoch

Farebné, interaktívne grafy umožňujú zobraziť historické údaje pre rôzne časové rozpätia.

Ako zmeniť zobrazenie grafu

Okno aplikácie Akcie zobrazujúce novinový článok.

Prehľad o obchodných správach

Včasné obchodné správy sa v aplikácii Akcie dajú ľahko nájsť.

Ako čítať a zdieľať obchodné správy

Poznámka: Služba Apple News nie je dostupná vo všetkých krajinách alebo regiónoch.

Ak chcete rýchlo prechádzať užívateľskou príručkou pre Akcie, kliknite na Obsah v hornej časti stránky.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny po\u010Det znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.