Zobrazenie detailov ukážkového zadania (Field Trip Tomorrow!) pre triedu matematiky s podrobnými informáciami o pokroku vo vybranej aktivite vrátane informácií o čase, pokroku a skóre. Hodnota Celkový pokrok označuje, že už máte hotových 33 % zadania a dve aktivity musíte dokončiť.

Zobrazenie vlastného pokroku

V zobrazení triedy alebo v detailoch zadania sa môžete pozrieť, nakoľko ste celkovo pokročili v rámci triedy aj pri plnení jednotlivých aktivít.

Zobrazenie pokroku v aplikácii Škola

Ukážka študentského súboru určeného na spoluprácu (Baily John – Probability Lab). Súbor je v aplikácii Numbers z balíka iWork pripravený na odoslanie do aplikácie Škola.

Odoslanie práce

Prácu môžete odoslať z aplikácie Škola alebo z aplikácií iWork, prípadne môžete v aplikácii, v ktorej ste prácu vypracovali, použiť tlačidlo Zdieľať.

Odoslanie a nahradenie práce v aplikácii Škola

Zobrazenie S najbližším termínom odovzdania obsahujúce šesť zadaní. Okrem zobrazení S najbližším termínom odovzdania a Dokončené obsahuje postranný panel aplikácie Škola ešte štyri triedy (Literature, Math, Science a Technology).

Rýchle zobrazenie informácií o blížiacich sa termínoch odovzdania

Keď na postrannom paneli aplikácie Škola klepnete na položku S najbližším termínom odovzdania, zobrazia sa všetky aktívne zadania z vašich tried naplánované na nasledujúce týždne.

Zobrazenie zadaní v aplikácii Škola

Ak si chcete prezrieť používateľskú príručku aplikácie Škola, klepnite na Obsah v hornej časti stránky.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku podpory vzdelávania.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny po\u010Det znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.