MacBook Pro, ktorý má na obrazovke otvorený výber šablón Numbers. Kategória Všetky šablóny je označená na ľavej strane a preddefinované šablóny sa zobrazujú na pravej strane v riadkoch podľa kategórií.

Začnite so šablónou

Všetky hárky začínajú šablónou, čo je model, ktorý môžete použiť ako východiskový bod. Nahraďte grafy a údaje šablóny vlastným obsahom a pridajte nové tabuľky, formuláre a iný obsah.

Vytvorenie tabuľky

Tabuľka znázorňujúca turistické vzdialenosti. Editor vzorcov je otvorený a zobrazuje funkciu SUM pre stĺpec Vzdialenosť.

Pridávanie dát do tabuľky

Zadajte svoje vlastné dáta alebo ich naimportujte z iného súboru. Do ľubovoľnej bunky môžete tiež pridať niektorý z mnohých preddefinovaných vzorcov, napríklad pre súčet alebo priemer. Ak sa vám všetky dáta do tabuľky nezmestia, pridajte ďalšie riadky a stĺpce.

Zadávanie textu a čísel v tabuľkách

Výsečový graf zobrazujúci percentuálne hodnoty absolvovaných trás. Menu Formát je tiež otvorené a zobrazuje rôzne štýly grafu, z ktorých je možné vyberať, ako aj možnosti na zapnutie alebo vypnutie názvu grafu alebo legendy, zobrazenie skrytých dát a úpravu písma, farieb a pozadia grafu.

Vytvorenie grafu

Dáta môžete znázorniť dvojrozmerným alebo interaktívnym grafom. Keď dáta v tabuľke zmeníte, graf sa automaticky aktualizuje.

Pridávanie grafov

Tabuľkový hárok sledujúci informácie o túre znázorňujúci názvy hárkov v hornej časti obrazovky. Naľavo sa nachádza tlačidlo Pridať hárok a za ním nasledujú záložky hárkov pre Harmonogram túry, Prevýšenie, Segmenty trasy, Výbavu a Jedlo. Označený je hárok Prevýšenie.

Usporiadanie dát na hárkoch

Organizujte svoju tabuľku s rôznymi hárkami pre každý typ informácie, ktorú chcete sledovať – príjmy, výdavky a tak ďalej. Potom jednoducho kliknite na záložku v hornej časti tabuľky a prepnite sa hárok, ktorý chcete zobraziť.

Pridávanie hárkov

Menu Spolupráca obsahujúce mená ľudí spolupracujúcich na tabuľke. Možnosti zdieľania sú pod menami.

Spolupracujte v reálnom čase

Pozvite ďalšie osoby, aby s vami spolupracovali na tabuľke. Každý, koho pozvete, môže vidieť zavádzané zmeny, ale vy ovládate, kto môže tabuľku upravovať alebo len zobrazovať.

Úvod do spolupráce

Táto príručka vám pomôže začať pracovať s aplikáciou Numbers 10.3 na Macu. Ak chcete zobraziť verziu Numbers na svojom Macu, vyberte Numbers > O aplikácii Numbers (z menu Numbers v hornej časti obrazovky). Ak chcete prezerať tohto sprievodcu, kliknite na Obsah v hornej časti strany alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo frázu. Príručku si môžete stiahnuť aj v apke Knihy (ak je k dispozícii vo vašej oblasti).

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku podpory Numbers.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny po\u010Det znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.