Okno apky Správy so zoznamom konverzácií na postrannom paneli vľavo a jednou aktívnou konverzáciou zobrazenou vpravo. Konverzácia obsahuje efekt Konfety, fotku a tapback na poslednej správe.

Odosielajte neobmedzené správy

Ak vaši priatelia majú iPhone, iPad, iPod touch alebo Mac, môžete im pomocou služby iMessage posielať neobmedzené množstvo správ. Zahrňte fotky (vrátane Live Photos), tapbacky, efekty správ a iné položky.

Odosielanie správ

Okno Správy so zoznamom konverzácií na postrannom paneli vľavo a zobrazeným prepisom vpravo. Bubliny správ sú zelené, čo označuje, že boli odoslané ako textové SMS správy.

Posielajte textové správy komukoľvek na akomkoľvek zariadení

Ak máte iPhone, môžete odosielať textové SMS správy komukoľvek s akýmkoľvek zariadením, a to priamo z aplikácie Správy na vašom Macu. Keď vám potom napíšu späť, nemusíte vstať a ísť si po iPhone – jednoducho odpovedzte priamo z Macu.

Ako nastaviť iPhonu na prijímanie SMS správ na Macu

Zobrazenie Detaily s tlačidlami hovoru, videa a zdieľania obrazovky pod menom priateľa.

Prejdite z písania na rozprávanie

Ak máte náladu rozprávať sa s priateľmi tvárou v tvár alebo s zdieľať svoju obrazovku, môžete to urobiť priamo z konverzácie.

Ako uskutočniť FaceTime video hovor v aplikácii Správy

Stolový počítač Mac s dvomi otvorenými oknami: Okno apky Správy s piatimi fotkami zdieľanými v konverzácii vo forme kopy a okno apky Fotky s rovnakou (a inými) fotkami v časti knižnice Zdieľané s vami.

Vyhľadanie obsahu, ktorý bol s vami zdieľaný

Jednoducho nájdite odkazy, fotky a iný obsah, ktorý bol s vami zdieľaný v apke Správy, v novej časti Zdieľané s vami v príslušnej apke, ako je napríklad apka Fotky alebo Podcasty. Zdieľaný obsah si môžete pripnúť, čím ho zvýrazníte a budete ho môcť ľahšie nájsť v zobrazení konverzácie Detaily, vo vyhľadávaní apky Správy a v časti Zdieľané s vami.

Ako sledovať zdieľaný obsah

Ak chcete preskúmať užívateľskú príručku pre Správy, kliknite na Obsah v hornej časti stránky alebo zadajte slovo či frázu do vyhľadávacieho poľa.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte webovú stránku podpory pre Správy.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny počet znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.