Víta vás aplikácia Kontakty

Udržuje všetky svoje kontaktné informácie na jednom mieste.

Okno Kontakty zobrazujúce postranný panel so skupinami ako sú napríklad Knižný klub a Cyklistická skupina, a tlačidlo v dolnej časti vizitky kontaktu na pridanie nového kontaktu alebo skupiny.
Okno na pridávanie internetových účtov do aplikácie Kontakty.

Zhromaždenie kontaktov zo všetkých účtov

Ak máte kontakty na iných internetových účtoch, ako je napríklad iCloud, Google, Facebook, LinkedIn alebo Yahoo!, môžete ku všetkým z nich pristupovať aj z aplikácie Kontakty. Ak chcete pridať kontakty z internetového účtu, jednoducho vyberte Kontakty > Pridať účet, vyberte typ účtu a kliknite na Pokračovať.

Okno na pridanie dynamickej skupiny s názvom Knižný klub, ktorá obsahuje kontakty, ktoré majú v poli Poznámka uvedený výraz kniha.

Automatické vytváranie skupín

Vytvorte dynamickú skupinu tak, že identifikujete niečo, čo majú niektoré vaše kontakty spoločné. Mohli by ste napríklad vytvoriť dynamickú skupinu Knižný klub, v ktorej by bol každý kontakt, ktorý má na vizitke v poli Poznámka uvedený výraz kniha. Začnite tak, že vyberiete Súbor > Nová dynamická skupina.

Okno Kontakty s tlačidlom Mapa vedľa adresy ulice.

Zobrazenie na mape

Zobrazte mapu s lokalitou adresy kontaktu. Presuňte ukazovateľ na adresu ulice a potom kliknite na tlačidlo Mapa , ktoré sa zobrazí pri pravom okraji okna. Lokalita sa otvorí v aplikácii Mapy.