Workflow aplikácie Automator so štyrmi akciami.

Nastavte Mac tak, aby opakujúce sa úlohy robil za vás

Ak potrebujete vykonať rovnaké zmeny vo viacerých súboroch, napríklad zmeniť názvy súborov alebo veľkosť obrázkov či archivovať alebo zálohovať dôležité súbory, môžete vytvoriť vlastný workflow a nechať počítač Mac pracovať za vás.

Ako vytvoriť workflow

Okno aplikácie Automator s akciou Spustiť AppleScript.

Napíšte si skripty pre vlastné akcie

Ak úloha, ktorú potrebujete zautomatizovať, nie je v zozname vstavaných akcií, môžete do svojho workflowu pridať vlastné skripty, ako napríklad AppleScript a JavaScript, prípadne shell príkazy. Jednoducho pridajte do workflowu príslušné akcie spustenia skriptov a zadajte svoj kód skriptu alebo shell príkazy.

Ako používať skripty AppleScript

Ak chcete preskúmať užívateľskú príručku pre Automator, kliknite na Obsah v hornej časti stránky alebo zadajte slovo či frázu do vyhľadávacieho poľa.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny po\u010Det znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.