macOS High Sierra

Používanie Klávesnice prístupnosti

Klávesnica prístupnosti je klávesnica na obrazovke, ktorá vám umožňuje používať Mac bez fyzickej klávesnice. Poskytuje pokročilé písanie (napríklad návrhy pre písanie) a navigačné funkcie, ktoré si môžete prispôsobiť na zjednodušenie používania svojich obľúbených aplikácií.

Klávesnica prístupnosti s návrhmi pre písanie v hornej časti. Nižšie je rad tlačidiel pre systémové ovládacie prvky, napríklad na úpravu jasu displeja, zobrazenie Touch Baru na obrazovke a zobrazenie vlastných panelov.

Ak používate Klávesnicu prístupnosti, môžete zapnúť aj Zotrvanie, ktoré umožňuje vykonávanie akcií myši pomocou technológie sledovania očí alebo hlavy.

 • Zapnutie Klávesnice prístupnosti: Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia, kliknite na Prístupnosť a potom kliknite na Klávesnica. V nastaveniach Klávesnica kliknite na Klávesnica prístupnosti a označte Povoliť klávesnicu prístupnosti.

  Otvoriť panel Klávesnica prístupnosti

 • Používanie Klávesnice prístupnosti: Vykonajte jedno z nasledovných:

  • Vybratie návrhov pre písanie: Počas písania sa zobrazujú navrhované slová. Kliknutím na návrh ho vložte do textu.

  • Úprava systémových nastavení: Kliknutím na ovládacie tlačidlá systému upravte jas displeja, hlasitosť zvuku a prehrávanie videa alebo hudby, alebo otvorte Mission Control a Launchpad.

  • Zobrazenie alebo skrytie Touch Baru na obrazovke: Ak má váš Mac Touch Bar, kliknite na tlačidlo Touch Bar , aby sa Touch Bar zobrazil v dolnej časti obrazovky. Opätovným kliknutím na tlačidlo skryte Touch Bar na obrazovke. Ďalšie informácie o Touch Bare nájdete v článku podpory Apple Používanie Touch Baru na MacBooku Pro.

  • Zobrazenie vlastných panelov: Kliknutím na tlačidlo Vlastné zobrazte dostupné vlastné panely. Ak sa chcete vrátiť sa Klávesnicu prístupnosti, stlačte ikonu Domov v pravom hornom rohu vlastného panela.

  • Zobrazenie alternatívnych znakov: Kliknite na Option, Shift a potom kláves. Ak existuje alternatívny znak, ako napríklad à, vloží sa do textu. Stlačte a podržte kláves na zobrazenie ďalších alternatívnych znakov.

   Ak často píšete znaky s diakritikou, môže byť rýchlejšie používanie mŕtvych klávesov (kláves modifikátora stlačený spolu s iným klávesom s cieľom napísať znak s diakritikou). Kliknutím na Option zvýraznite mŕtve klávesy, kliknite na mŕtvy kláves a potom na písmeno.

 • Zmena Klávesnice prístupnosti: Kliknite na tlačidlo Možnosti panela v pravom hornom rohu klávesnice, potom vyberte možnosti zmeny vzhľadu klávesnice, zapnutie alebo vypnite Zotrvanie alebo upravte nastavenia. Klávesnicu môžete tiež prispôsobiť pomocou Editora panelu.

 • Používanie Zotrvania s Klávesnicou prístupnosti: Kliknite na tlačidlo Možnosti panela v pravom hornom rohu klávesnice, vyberte Zotrvať a vyberte možnosť. Alebo v nastaveniach Klávesnica kliknite na Klávesnica prístupnosti, kliknite na Možnosti zotrvania a vyberte možnosť. Informácie o možnostiach nájdete v téme: Nastavenia Klávesnica prístupnosti.

 • Vypnutie Klávesnice prístupnosti: Kliknite na tlačidlo Zatvoriť v ľavom hornom rohu klávesnice. Alebo v nastaveniach Klávesnica kliknite na Klávesnica prístupnosti a odznačte Povoliť klávesnicu prístupnosti.

Ak nastavíte možnosť stlmenia alebo skrytia Klávesnice prístupnosti po dobe nečinnosti, môžete ju opäť plne zobraziť presunutím kurzora nad stlmenú klávesnicu, alebo ak je skrytá, presunutím kurzora.

Na prispôsobenie Klávesnice prístupnosti na používanie so svojimi obľúbenými aplikáciami môžete použiť Editor panelov. Viac informácií nájdete v téme Používanie Editora panelov.