Obsah zabezpečenia v systémoch iOS 15.0.2 a iPadOS 15.0.2

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systémoch iOS 15.0.2 a iPadOS 15.0.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iOS 15.0.2 a iPadOS 15.0.2

Dátum vydania: 11. októbra 2021

Game Center

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k informáciám o kontaktoch používateľa

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30895: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Dátum pridania záznamu: 25. októbra 2021

Game Center

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná čítať herné dáta používateľa

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30896: Denis Tokarev (@illusionofcha0s)

Dátum pridania záznamu: 25. októbra 2021

IOMobileFrameBuffer

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra. Spoločnosť Apple vie o hlásení o tom, že tento problém mohol byť aktívne zneužitý.

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30883: Anonymný výskumník

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: