Obsah zabezpečenia aktualizácie zabezpečenia 2021-005 Mojave

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia aktualizácie zabezpečenia 2021-005 Mojave.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Aktualizácia zabezpečenia 2021-005 Mojave

Dátum vydania: 21. júla 2021

AMD Kernel

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30805: ABC Research s.r.o.

AppKit

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Otvorenie súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu apky alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s únikom informácií, ktorý bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2021-30790: hjy79425575 v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

AppleMobileFileIntegrity

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Lokálny útočník môže byť schopný čítať citlivé informácie

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30811: Anonymný výskumník spolupracujúci s organizáciou Compartir

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

Audio

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Lokálny útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie apky alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30781: tr3e

Bluetooth

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30672: say2 z tímu ENKI

CoreServices

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30772: Zhongcheng Li (CK01)

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

CoreStorage

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s vložením kódu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30777: Tim Michaud (@TimGMichaud) (Zoom Video Communications) a Gary Nield (ECSC Group plc)

CoreText

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Spracovanie písma so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30733: Sunglin (Knownsec 404)

CVMS

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30780: Tim Michaud (@TimGMichaud) (Zoom Video Communications)

FontParser

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30760: Sunglin z tímu Knownsec 404

FontParser

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30759: hjy79425575 v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

FontParser

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Spracovanie súboru TIFF so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby alebo potenciálnemu odhaleniu obsahu pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30788: tr3e v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

Grafický ovládač Intel

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka môže byť schopná spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo zapisovať do pamäte jadra

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30787: Anonymný výskumník v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

Grafický ovládač Intel

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30765: Yinyi Wu (@3ndy1) (Qihoo 360 Vulcan Team), Liu Long (Ant Security Light-Year Lab)

CVE-2021-30766: Liu Long (Ant Security Light-Year Lab)

Dátum aktualizovania záznamu: 19. januára 2022

IOKit

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Lokálny útočník môže byť schopný spustiť kód na bezpečnostnom čipe Apple T2

Popis: Niekoľko problémov bolo vyriešených vylepšením logiky.

CVE-2021-30784: George Nosenko

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

Kernel

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s dvojitým uvoľnením, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30703: Anonymný výskumník

Kernel

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30793: Zuozhi Fan (@pattern_F_) (Ant Security TianQiong Lab)

LaunchServices

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná pracovať mimo svojho sandboxu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia prostredia.

CVE-2021-30677: Ron Waisberg (@epsilan)

LaunchServices

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Proces sandboxu môže byť schopný obísť obmedzenia sandboxu

Popis: Dochádzalo k problému s prístupom, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení prístupu.

CVE-2021-30783: Ron Waisberg (@epsilan)

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30791: Anonymný výskumník v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30792: Anonymný výskumník v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30796: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

Sandbox

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k súborom s obmedzeným prístupom

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30782: Csaba Fitzl (@theevilbit) (Offensive Security)

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30799: Sergei Glazunov (Google Project Zero)

Ďalšie poďakovanie

configd

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Csaba Fitzl (@theevilbit) z tímu Offensive Security.

CoreServices

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Zhongcheng Li (CK01).

CoreText

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro).

crontabs

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Csaba Fitzl (@theevilbit) z tímu Offensive Security.

IOKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži George Nosenko.

libxml2

Poďakovanie za pomoc si zaslúži anonymný výskumník.

Dátum aktualizovania záznamu: 21. júna 2022

Spotlight

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Csaba Fitzl (@theevilbit) z tímu Offensive Security.

sysdiagnose

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Carter Jones (linkedin.com/in/carterjones/) a Tim Michaud (@TimGMichaud) (Zoom Video Communications).

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: