Obsah zabezpečenia v aktualizácii zabezpečenia 2021-004 Catalina

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia v aktualizácii zabezpečenia 2021-004 Catalina.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Aktualizácia zabezpečenia 2021-004 Catalina

Dátum vydania: 21. júla 2021

AMD Kernel

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30805: ABC Research s.r.o.

AppKit

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Otvorenie súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s únikom informácií, ktorý bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2021-30790: hjy79425575 v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

AppleMobileFileIntegrity

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný čítať citlivé informácie

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30811: Anonymný výskumník spolupracujúci s organizáciou Compartir

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

Audio

Dostupné pre: macOS Catalina

Dopad: Lokálny útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie apky alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30781: tr3e

Bluetooth

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30672: say2 z tímu ENKI

CoreAudio

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30775: JunDong Xie (Ant Security Light-Year Lab)

CoreAudio

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Prehrávanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30776: JunDong Xie (Ant Security Light-Year Lab)

CoreServices

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30772: Zhongcheng Li (CK01)

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

CoreStorage

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s vložením kódu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30777: Tim Michaud (@TimGMichaud) (Zoom Video Communications) a Gary Nield (ECSC Group plc)

CoreText

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30789: Sunglin z tímu Knownsec 404, Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

CoreText

Dostupné pre: macOS Catalina

Dopad: Spracovanie písma so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30733: Sunglin (Knownsec 404)

Crash Reporter

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30774: Yizhuo Wang (Group of Software Security In Progress – G.O.S.S.I.P, Shanghai Jiao Tong University)

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

CVMS

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30780: Tim Michaud (@TimGMichaud) (Zoom Video Communications)

dyld

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Izolovaný proces môže byť schopný obísť obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30768: Linus Henze (pinauten.de)

FontParser

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30760: Sunglin z tímu Knownsec 404

FontParser

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30759: hjy79425575 v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

FontParser

Dostupné pre: macOS Catalina

Dopad: Spracovanie súboru TIFF so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby alebo potenciálnemu odhaleniu obsahu pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30788: tr3e v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

ImageIO

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30785: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro), CFF (Topsec Alpha Team)

Intel Graphics Driver

Dostupné pre: macOS Catalina

Dopad: Apka môže byť schopná spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo zapisovať do pamäte jadra

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30787: Anonymný výskumník v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

Intel Graphics Driver

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30765: Yinyi Wu (@3ndy1) (Qihoo 360 Vulcan Team), Liu Long (Ant Security Light-Year Lab)

CVE-2021-30766: Liu Long (Ant Security Light-Year Lab)

Dátum aktualizácie záznamu: 19. januára 2022

IOKit

Dostupné pre: macOS Catalina

Dopad: Lokálny útočník môže byť schopný spustiť kód na bezpečnostnom čipe Apple T2

Popis: Niekoľko problémov bolo vyriešených vylepšením logiky.

CVE-2021-30784: George Nosenko

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

IOUSBHostFamily

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia bez potrebných oprávnení môže byť schopná prevziať kontrolu nad USB zariadeniami

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30731: UTM (@UTMapp)

Kernel

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s dvojitým uvoľnením, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30703: Anonymný výskumník

Kernel

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30793: Zuozhi Fan (@pattern_F_) (Ant Security TianQiong Lab)

LaunchServices

Dostupné pre: macOS Catalina

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná pracovať mimo svojho sandboxu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia prostredia.

CVE-2021-30677: Ron Waisberg (@epsilan)

LaunchServices

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Izolovaný proces môže byť schopný obísť obmedzenia izolovaného priestoru

Popis: Dochádzalo k problému s prístupom, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení prístupu.

CVE-2021-30783: Ron Waisberg (@epsilan)

Model I/O

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30791: Anonymný výskumník v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

Model I/O

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30792: Anonymný výskumník v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

Model I/O

Dostupné pre: macOS Catalina

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30796: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

Sandbox

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k súborom s obmedzeným prístupom

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30782: Csaba Fitzl (@theevilbit) (Offensive Security)

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30799: Sergei Glazunov (Google Project Zero)

Ďalšie poďakovanie

configd

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Csaba Fitzl (@theevilbit) z tímu Offensive Security.

CoreServices

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Zhongcheng Li (CK01).

CoreText

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Mickey Jin (@patch1t, Trend Micro).

Crash Reporter

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Yizhuo Wang (Group of Software Security In Progress – G.O.S.S.I.P, Shanghai Jiao Tong University).

crontabs

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Csaba Fitzl (@theevilbit) z tímu Offensive Security.

IOKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži George Nosenko.

libxml2

Poďakovanie za pomoc si zaslúži anonymný výskumník.

Power Management

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Pan ZhenPeng (@Peterpan0927) z tímu Alibaba Security Pandora Lab, Csaba Fitzl (@theevilbit) a Lisandro Ubiedo (@_lubiedo) z tímu Stratosphere Lab

Dátum pridania záznamu: 22. decembra 2022

Spotlight

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Csaba Fitzl (@theevilbit) z tímu Offensive Security.

sysdiagnose

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Carter Jones (linkedin.com/in/carterjones/) a Tim Michaud (@TimGMichaud) (Zoom Video Communications).

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: