Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 14.1.1

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 14.1.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Safari 14.1.1

Dátum vydania: 24. mája 2021

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30749: anonymný výskumník a mipu94 z laboratória SEFCOM, ASU. v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2021-30734: Jack Dates zo spoločnosti RET2 Systems, Inc. (@ret2systems) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s prvkami iframe rôzneho pôvodu, ktorý bol vyriešený vylepšením sledovania pôvodu z hľadiska zabezpečenia.

CVE-2021-30744: Dan Hite z tímu jsontop

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dosah: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k obmedzeným portom na ľubovoľných serveroch

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30720: David Schütz (@xdavidhu)

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dosah: Škodlivá aplikácia môže byť schopná spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30682: Prakash (@1lastBr3ath)

Dátum aktualizovania záznamu: 21. júla 2021

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-21779: Marcin Towalski zo spoločnosti Cisco Talos

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30689: anonymný výskumník

WebKit

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30663: Anonymný výskumník

WebRTC

Dostupné pre: macOS Catalina a macOS Mojave

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému s dereferenciou nulového smerníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-23841: Tavis Ormandy zo spoločnosti Google

CVE-2021-30698: Tavis Ormandy zo spoločnosti Google

 

Ďalšie poďakovanie

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Chris Salls (@salls) z tímu Makai Security.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: