Obsah zabezpečenia v systéme watchOS 7.5

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia v systéme watchOS 7.5.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

watchOS 7.5

Dátum vydania: 24. mája 2021

Audio

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30707: hjy79425575 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Audio

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Analýza zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30685: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

Core Services

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Pri spracovávaní symbolických odkazov dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania symbolických odkazov.

CVE-2021-30681: Zhongcheng Li (CK01)

CoreAudio

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu vyhradenej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30686: Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro

CoreText

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffra, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu

Popis: Spracovanie škodlivého písma môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte.

CVE-2021-30753: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

CVE-2021-30733: Sunglin z tímu Knownsec 404

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Crash Reporter

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Škodlivá aplikácia môže byť schopná upravovať chránené časti súborového systému

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30727: Cees Elzinga

CVMS

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30724: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

FontParser

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30771: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro, CFF z tímu Topsec Alpha Team

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

FontParser

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffra, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu

Popis: Spracovanie škodlivého písma môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte.

CVE-2021-30755: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Heimdal

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30697: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Škodlivá aplikácia môže spôsobiť odmietnutie služby alebo potenciálne sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30710: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30687: Hou JingYi (@hjy79425575) zo spoločnosti Qihoo 360

ImageIO

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30700: Ye Zhang (@co0py_Cat) z tímu Baidu Security

ImageIO

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30701: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro a Ye Zhang z tímu Baidu Security

ImageIO

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie súboru ASTC so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30705: Ye Zhang z tímu Baidu Security

ImageIO

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol

Popis: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa.

CVE-2021-30706: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro, Jzhu v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30740: Linus Henze (pinauten.de)

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30704: Anonymný výskumník

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie správy so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30715: Národné centrum Spojeného kráľovstva pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC)

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2021-30736: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Kernel

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Dochádzalo k problému s dvojitým uvoľnením, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte

Popis: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra.

CVE-2021-30703: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

LaunchServices

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Škodlivá aplikácia môže byť schopná pracovať mimo svojho izolovaného priestoru

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia prostredia.

CVE-2021-30677: Ron Waisberg (@epsilan)

Security

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie certifikátu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Problém súvisiaci s poškodením pamäte v dekodéri ASN.1 bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2021-30737: xerub

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s prvkami iframe rôzneho pôvodu, ktorý bol vyriešený vylepšením sledovania pôvodu z hľadiska zabezpečenia.

CVE-2021-30744: Dan Hite z tímu jsontop

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-21779: Marcin Towalski zo spoločnosti Cisco Talos

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Škodlivá aplikácia môže byť schopná spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30682: Anonymný výskumník a 1lastBr3ath

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30689: Anonymný výskumník

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30749: Anonymný výskumník a mipu94 z laboratória SEFCOM, ASU. v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2021-30734: Jack Dates zo spoločnosti RET2 Systems, Inc. (@ret2systems) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: Apple Watch Series 3 a novšie

Dosah: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k obmedzeným portom na ľubovoľných serveroch

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30720: David Schütz (@xdavidhu)

Ďalšie poďakovanie

CommCenter

Poďakovanie za pomoc si zaslúži CHRISTIAN MINA.

ImageIO

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Jzhu v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro a anonymný výskumník.

Mail Drafts

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Lauritz Holtmann (@_lauritz_).

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Chris Salls (@salls) z tímu Makai Security.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: