Obsah zabezpečenia aktualizácie zabezpečenia 2021-004 Mojave

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia aktualizácie zabezpečenia 2021-004 Mojave.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Aktualizácia zabezpečenia 2021-004 Mojave

Dátum vydania: 24. mája 2021

AMD

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo čítať pamäť jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30676: shrek_wzw

AMD

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30678: Yu Wang (Didi Research America)

apache

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Viacero problémov v súčasti Apache

Popis: V súčasti Apache dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizáciou súčasti Apache na verziu 2.4.46.

CVE-2021-30690: Anonymný výskumník

AppleScript

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Škodlivá aplikácia môže obísť kontroly modulu Gatekeeper

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30669: Yair Hoffman

Core Services

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Škodlivá aplikácia môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Pri spracovávaní symbolických odkazov dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania symbolických odkazov.

CVE-2021-30681: Zhongcheng Li (CK01)

CVMS

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30724: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

Graphics Drivers

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu

Popis: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra.

CVE-2021-30735: Jack Dates (RET2 Systems, Inc., @ret2systems) v spolupráci s Trend Micro Zero Day Initiative

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Heimdal

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže spôsobiť odmietnutie služby alebo potenciálne sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30710: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením zamykania.

CVE-2021-1884: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie serverových správ so škodlivým kódom môže viesť k poškodeniu haldy

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-1883: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30697: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže spustiť ľubovoľný kód a spôsobiť tak únik používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-30683: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30687: Hou JingYi (@hjy79425575) (Qihoo 360)

ImageIO

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie súboru ASTC so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30705: Ye Zhang (Baidu Security)

Intel Graphics Driver

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát do zakázaných oblastí, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30728: Liu Long (Ant Security Light-Year Lab)

Intel Graphics Driver

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu

Popis: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra.

CVE-2021-30726: Yinyi Wu (@3ndy1) (Qihoo 360 Vulcan Team)

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Kernel

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30704: Anonymný výskumník

Kernel

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania

Popis: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení.

CVE-2021-30739: Zuozhi Fan (@pattern_F_) (Ant Group Tianqiong Security Lab)

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Login Window

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Osoba s fyzickým prístupom k Macu môže byť schopná obísť prihlasovacie okno

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30702: Jewel Lambert (Original Spin, LLC).

Mail

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu

Popis: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný použiť falošný stav aplikácie.

CVE-2021-30696: Fabian Ising a Damian Poddebniak z Univerzity aplikovaných vied v Münsteri

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30819

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s únikom informácií, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30723: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

CVE-2021-30691: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

CVE-2021-30694: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

CVE-2021-30692: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30746: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2021-30693: Mickey Jin (@patch1t) a Junzhi Lu (@pwn0rz) (Trend Micro)

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30695: Mickey Jin (@patch1t) a Junzhi Lu (@pwn0rz) (Trend Micro)

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30708: Mickey Jin (@patch1t) a Junzhi Lu (@pwn0rz) (Trend Micro)

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30709: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

Model I/O

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30725: Mickey Jin (@patch1t) (Trend Micro)

NSOpenPanel

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Tento problém bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2021-30679: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

OpenLDAP

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2020-36226

CVE-2020-36229

CVE-2020-36225

CVE-2020-36224

CVE-2020-36223

CVE-2020-36227

CVE-2020-36228

CVE-2020-36221

CVE-2020-36222

CVE-2020-36230

PackageKit

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Problém s logikou overovania cesty pre pevné odkazy bol vyriešený vylepšením čistenia ciest

Popis: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná prepísať ľubovoľné súbory.

CVE-2021-30738: Qingyang Chen (Topsec Alpha Team), Csaba Fitzl (@theevilbit) (Offensive Security)

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Security

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Problém súvisiaci s poškodením pamäte v dekodéri ASN.1 bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu

Popis: Spracovanie certifikátu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu.

CVE-2021-30737: xerub

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

smbx

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30716: Aleksandar Nikolic (Cisco Talos)

smbx

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30717: Aleksandar Nikolic (Cisco Talos)

smbx

Dostupné pre: macOS Mojave

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30712: Aleksandar Nikolic (Cisco Talos)

smbx

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému so spracovaním ciest, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30721: Aleksandar Nikolic (Cisco Talos)

smbx

Dostupné pre: macOS Mojave

Dopad: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s únikom informácií, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30722: Aleksandar Nikolic (Cisco Talos)

 

Ďalšie poďakovanie

Bluetooth

Poďakovanie za pomoc si zaslúži say2 (ENKI).

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

CFString

Poďakovanie za pomoc si zaslúži anonymný výskumník.

CoreCapture

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Zuozhi Fan (@pattern_F_) (Ant-financial TianQiong Security Lab).

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: