Obsah zabezpečenia v systémoch iOS 14.6 a iPadOS 14.6

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia v systémoch iOS 14.6 a iPadOS 14.6.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iOS 14.6 a iPadOS 14.6

Dátum vydania: 24. mája 2021

Audio

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30707: hjy79425575 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Audio

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Analýza zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30685: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

AVEVideoEncoder

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Apka môže byť schopná spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo zapisovať do pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2021-30714: @08Tc3wBB zo spoločnosti ZecOps a George Nosenko

CommCenter

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Zariadenie môže akceptovať neplatné výsledky aktivácie

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30729: CHRISTIAN MINA

Core Services

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Pri spracovávaní symbolických odkazov dochádzalo k problému s overovaním. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania symbolických odkazov.

CVE-2021-30681: Zhongcheng Li (CK01)

CoreAudio

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu vyhradenej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30686: Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro

CoreText

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffra, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu

Popis: Spracovanie písma so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte.

CVE-2021-30733: Sunglin z tímu Knownsec 404

CVE-2021-30753: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Crash Reporter

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná upravovať chránené časti súborového systému

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30727: Cees Elzinga

CVMS

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30724: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

FontParser

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30771: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro, CFF z tímu Topsec Alpha Team

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

Heimdal

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30697: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spôsobiť odmietnutie služby alebo potenciálne sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30710: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30687: Hou JingYi (@hjy79425575) zo spoločnosti Qihoo 360

ImageIO

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30700: Ye Zhang (@co0py_Cat) z tímu Baidu Security

ImageIO

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30701: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro a Ye Zhang z tímu Baidu Security

ImageIO

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru ASTC so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30705: Ye Zhang z tímu Baidu Security

ImageIO

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol

Popis: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k sprístupneniu informácií používateľa.

CVE-2021-30706: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro, Jzhu v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30740: Linus Henze (pinauten.de)

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná odhaliť vyhradenú pamäť

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30674: Siddharth Aeri (@b1n4r1b01)

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30704: Anonymný výskumník

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie správy so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30715: Národné centrum Spojeného kráľovstva pre kybernetickú bezpečnosť (NCSC)

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením zásobníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania veľkosti.

CVE-2021-30736: Ian Beer z tímu Google Project Zero

Kernel

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Dochádzalo k problému s dvojitým uvoľnením, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte

Popis: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra.

CVE-2021-30703: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

LaunchServices

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná pracovať mimo svojho sandboxu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením čistenia prostredia.

CVE-2021-30677: Ron Waisberg (@epsilan)

Mail

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie e-mailovej správy so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanej zmene pamäte alebo ukončeniu apky

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-30741: SYMaster z tímu ZecOps Mobile EDR Team

MediaRemote

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Problém s ochranou osobných údajov v časti Práve hrá bol vyriešený vylepšením povolení

Popis: Lokálny útočník môže byť schopný zobraziť informácie Práve hrá na zamknutej ploche.

CVE-2021-30756: Ricky D'Amelio, Jatayu Holznagel (@jholznagel)

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Model I/O

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s únikom informácií, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30723: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

CVE-2021-30691: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

CVE-2021-30692: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

CVE-2021-30694: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

Model I/O

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu apky alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30725: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

Model I/O

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30746: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

Model I/O

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2021-30693: Mickey Jin (@patch1t) a Junzhi Lu (@pwn0rz) zo spoločnosti Trend Micro

Model I/O

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30695: Mickey Jin (@patch1t) a Junzhi Lu (@pwn0rz) zo spoločnosti Trend Micro

Model I/O

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu apky alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-30708: Mickey Jin (@patch1t) a Junzhi Lu (@pwn0rz) zo spoločnosti Trend Micro

Model I/O

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže sprístupniť obsah pamäte

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30709: Mickey Jin (@patch1t) zo spoločnosti Trend Micro

Networking

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Návšteva webovej stránky so škodlivým kódom môže viesť k systémovému odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-1821: Georgi Valkov (httpstorm.com)

Dátum pridania záznamu: 19. januára 2022

Notes

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Používateľ môže byť schopný zobraziť obmedzený obsah na zamknutej obrazovke

Popis: Dochádzalo k problému so správou okien, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30699: videosdebarraquito

Safari

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Používateľ nemusí byť schopný úplne vymazať históriu prezerania

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení.

CVE-2021-30999: Anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

Security

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie certifikátu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Problém súvisiaci s poškodením pamäte v dekodéri ASN.1 bol vyriešený odstránením nedostatočne zabezpečeného kódu.

CVE-2021-30737: xerub

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s prvkami iframe rôzneho pôvodu, ktorý bol vyriešený vylepšením sledovania pôvodu z hľadiska zabezpečenia.

CVE-2021-30744: Dan Hite z tímu jsontop

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-21779: Marcin Towalski zo spoločnosti Cisco Talos

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Apka so škodlivým kódom byť schopná spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30682: Prakash (@1lastBr3ath)

Dátum aktualizovania záznamu: 21. júla 2021

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30689: Anonymný výskumník

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom súvisiacim s poškodením pamäte, ktoré boli vyriešené vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-30749: Anonymný výskumník a mipu94 z laboratória SEFCOM, ASU. v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2021-30734: Jack Dates zo spoločnosti RET2 Systems, Inc. (@ret2systems) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Webová stránka so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k obmedzeným portom na ľubovoľných serveroch

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-30720: David Schütz (@xdavidhu)

WebRTC

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému s dereferenciou nulového smerníka, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-23841: Tavis Ormandy zo spoločnosti Google

CVE-2021-30698: Tavis Ormandy zo spoločnosti Google

Wi-Fi

Dostupné pre: iPhone 6s a novší, iPad Pro (všetky modely), iPad Air 2 a novší, iPad (5. generácia) a novší, iPad mini 4 a novší a iPod touch (7. generácia)

Dopad: Útočník v dosahu siete Wi-Fi môže byť schopný prinútiť klienta, aby používal menej bezpečný mechanizmus autentifikácie

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-30667: Raul Siles zo spoločnosti DinoSec (@dinosec)

Ďalšie poďakovanie

AVEVideoEncoder

Poďakovanie za pomoc si zaslúži @08Tc3wBB.

CommCenter

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia CHRISTIAN MINA a Stefan Sterz (@0x7374) z laboratória Secure Mobile Networking Lab na Technickej univerzite Darmstadt a Industrial Software na Technickej univerzite Viedeň.

CoreCapture

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Zuozhi Fan (@pattern_F_) z tímu Ant-financial TianQiong Security Lab.

ImageIO

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Jzhu v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro a anonymný výskumník.

Kernel

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Saar Amar (@AmarSaar).

Mail Drafts

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Lauritz Holtmann (@_lauritz_).

NetworkExtension

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Matthias Ortmann z tímu Secure Mobile Networking Lab.

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Chris Salls (@salls) z tímu Makai Security.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: