Obsah zabezpečenia v aktualizácii zabezpečenia 2021-002 Catalina

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aktualizácii zabezpečenia 2021-002 Catalina.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Aktualizácia zabezpečenia 2021-002 Catalina

Dátum vydania: 26. apríla 2021

APFS

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Miestny používateľ môže byť schopný čítať ľubovoľné súbory

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení.

CVE-2021-1797: Thomas Tempelmann

Archive Utility

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Škodlivá apka môže obísť kontroly modulu Gatekeeper

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-1810: Rasmus Sten (@pajp) zo spoločnosti F-Secure

Audio

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-1808: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

CFNetwork

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-1857: anonymný výskumník

CoreAudio

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-1809: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffra, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu

Popis: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu vyhradenej pamäte.

CVE-2021-1846: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

CoreGraphics

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Otvorenie súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-1847: Xuwei Liu z Purduovej univerzity

CoreText

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie škodlivého písma môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-1811: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

curl

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Server so škodlivým kódom môže byť schopný odhaliť aktívne služby

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2020-8284: Marian Rehak

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

curl

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-8285: xnynx

curl

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Útočník môže poskytnúť falošnú odpoveď OCSP, ktorá by sa mohla zdať ako legitímna

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2020-8286: anonymný výskumník

DiskArbitration

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Škodlivá apka môže byť schopná upravovať chránené časti súborového systému

Popis: V súčasti DiskArbitration dochádzalo k problému s povoleniami. Tento problém bol vyriešený pridaním ďalších kontrol vlastníctva.

CVE-2021-1784: Mikko Kenttälä (@Turmio_) zo spoločnosti SensorFu, Csaba Fitzl (@theevilbit) zo spoločnosti Offensive Security, anonymný výskumník

FontParser

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-1881: Hou JingYi (@hjy79425575) zo spoločnosti Qihoo 360, anonymný výskumník, Xingwei Lin zo spoločnosti Ant Security Light-Year Lab a Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro

FontParser

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-27942: anonymný výskumník

Foundation

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Škodlivá aplikácia môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2021-1813: Cees Elzinga

Foundation

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-1882: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-1843: Ye Zhang z tímu Baidu Security

ImageIO

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffra, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu

Popis: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu.

CVE-2021-1858: Mickey Jin a Qi Sun zo spoločnosti Trend Micro v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Intel Graphics Driver

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-1834: ABC Research s. r. o. v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Intel Graphics Driver

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffra, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu

Popis: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra.

CVE-2021-1841: Jack Dates zo spoločnosti RET2 Systems, Inc.

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

Kernel

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná odhaliť obsah pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-1860: @0xalsr

Kernel

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-1851: @0xalsr

Kernel

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-1840: Zuozhi Fan (@pattern_F_) z tímu Ant Group Tianqiong Security Lab

Kernel

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení

Popis: Kopírované súbory nemusia mať očakávané povolenia súboru.

CVE-2021-1832: anonymný výskumník

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

libxpc

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Škodlivá aplikácia môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2021-30652: James Hutchins

libxslt

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k poškodeniu haldy

Popis: Dochádzalo k problému s dvojitým uvoľnením, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-1875: Nájdené službou OSS-Fuzz

Login Window

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom a oprávneniami koreňového používateľa môže byť schopná získať prístup k súkromným informáciám

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením autorizácie.

CVE-2021-1824: Wojciech Reguła (@_r3ggi) z tímu SecuRing

NSRemoteView

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-1876: Matthew Denton z tímu Google Chrome

Preferences

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný upravovať chránené časti súborového systému

Popis: Dochádzalo k problému s analýzou pri spracovávaní ciest adresárov, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania ciest.

CVE-2021-1739: Zhipeng Huo (@R3dF09) a Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z tímu Security Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (xlab.tencent.com)

CVE-2021-1740: Zhipeng Huo (@R3dF09) a Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z tímu Security Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (https://xlab.tencent.com)

smbx

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Útočník s oprávneniami v sieti môže byť schopný spôsobiť únik citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-1878: Aleksandar Nikolic zo spoločnosti Cisco Talos (talosintelligence.com)

System Preferences

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Škodlivá aplikácia môže obísť kontroly modulu Gatekeeper. Spoločnosť Apple vie o hlásení o tom, že tento problém mohol byť aktívne zneužitý.

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-30657: Cedric Owens (@cedowens)

Dátum pridania záznamu: 27. apríla 2021, dátum aktualizovania: 30. apríla 2021

Tailspin

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-1868: Tim Michaud zo spoločnosti Zoom Communications

tcpdump

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2020-8037: anonymný výskumník

Time Machine

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení.

CVE-2021-1839: Tim Michaud (@TimGMichaud) zo spoločnosti Zoom Video Communications a Gary Nield zo spoločnosti ECSC Group plc

Wi-Fi

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spôsobiť neočakávané ukončenie systému alebo zapisovať do pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-1828: Zuozhi Fan (@pattern_F_) z tímu Ant Group Tianqiong Security Lab

Wi-Fi

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení

Popis: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami.

CVE-2021-30655: Gary Nield zo spoločnosti ECSC Group plc, Tim Michaud (@TimGMichaud) zo spoločnosti Zoom Video Communications a Wojciech Reguła (@_r3ggi) z tímu SecuRing

Dátum pridania záznamu: 21. júla 2021

wifivelocityd

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód so systémovými oprávneniami

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení.

CVE-2020-3838: Dayton Pidhirney (@_watbulb)

WindowServer

Dostupné pre: macOS Catalina

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná spôsobiť neočakávaný únik prihlasovacích údajov používateľa zo zabezpečených textových polí

Popis: Dochádzalo k problému s rozhraním API v povoleniach prekladača TCC prístupnosti, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-1873: anonymný výskumník

Dátum aktualizovania záznamu: 27. apríla 2021

Ďalšie poďakovanie

CoreCrypto

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Andy Russon zo spoločnosti Orange Group.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

Intel Graphics Driver

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Jack Dates zo spoločnosti RET2 Systems, Inc.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

Kernel

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Antonio Frighetto z Polytechnickej univerzity v Miláne, GRIMM, Keyu Man, Zhiyun Qian, Zhongjie Wang, Xiaofeng Zheng, Youjun Huang, Haixin Duan a anonymný výskumník.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

Mail

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Petter Flink z tímu SecOps spoločnosti Bonnier News a anonymný výskumník.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúži anonymný výskumník.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

Security

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab a john (@nyan_satan).

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: