Obsah zabezpečenia v systéme tvOS 14.5

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme tvOS 14.5.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

tvOS 14.5

Dátum vydania: 26. apríla 2021

AppleMobileFileIntegrity

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná obísť nastavenia ochrany súkromia

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním podpisu kódu, ktorý bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-1849: Siguza

Assets

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný vytvárať alebo upravovať privilegované súbory

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-1836: Anonymný výskumník

Audio

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Apka môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-1808: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

CFNetwork

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu citlivých používateľských informácií

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-1857: anonymný výskumník

CoreAudio

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu vyhradenej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-1846: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

CoreAudio

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná čítať vyhradenú pamäť

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-1809: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

CoreText

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie škodlivého písma môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-1811: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

FontParser

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-1881: anonymný výskumník, Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab, Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro a Hou JingYi (@hjy79425575) z tímu Qihoo 360

Foundation

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Apka môže byť schopná získať oprávnenia vyššej úrovne

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-1882: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Foundation

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Škodlivá apka môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním, ktorý bol vyriešený vylepšením logiky.

CVE-2021-1813: Cees Elzinga

Heimdal

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie serverových správ so škodlivým kódom môže viesť k poškodeniu haldy

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-1883: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

Heimdal

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený vylepšením zamykania.

CVE-2021-1884: Gabe Kirkpatrick (@gabe_k)

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-1885: CFF z tímu Topsec Alpha Team

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2021-30653: Ye Zhang z tímu Baidu Security

CVE-2021-1843: Ye Zhang z tímu Baidu Security

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-1858: Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro

iTunes Store

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Útočník s možnosťou spustenia JavaScriptu môže byť schopný spustiť ľubovoľný kód

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-1864: CodeColorist z tímu Ant-Financial LightYear Labs

Kernel

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná odhaliť obsah pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-1860: @0xalsr

Kernel

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-1816: Tielei Wang z tímu Pangu Lab

Kernel

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Apka môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-1851: @0xalsr

Kernel

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Kopírované súbory nemusia mať očakávané povolenia súboru

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením logiky povolení.

CVE-2021-1832: anonymný výskumník

Kernel

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Apka so škodlivým kódom môže byť schopná odhaliť obsah pamäte jadra

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2021-30660: Alex Plaskett

libxpc

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Škodlivá apka môže byť schopná získať prístup k oprávneniam správcu

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2021-30652: James Hutchins

libxslt

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k poškodeniu haldy

Popis: Dochádzalo k problému s dvojitým uvoľnením, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-1875: Nájdené službou OSS-Fuzz

MobileInstallation

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný upravovať chránené časti súborového systému

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-1822: Bruno Virlet z tímu The Grizzly Labs

Preferences

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Lokálny používateľ môže byť schopný upravovať chránené časti súborového systému

Popis: Dochádzalo k problému s analýzou pri spracovávaní ciest adresárov, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania ciest.

CVE-2021-1815: Zhipeng Huo (@R3dF09) a Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z tímu Security Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (xlab.tencent.com)

CVE-2021-1739: Zhipeng Huo (@R3dF09) a Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z tímu Security Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (xlab.tencent.com)

CVE-2021-1740: Zhipeng Huo (@R3dF09) a Yuebin Sun (@yuebinsun2020) z tímu Security Xuanwu Lab spoločnosti Tencent (xlab.tencent.com)

Tailspin

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-1868: Tim Michaud zo spoločnosti Zoom Communications

WebKit

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2021-1844: Clément Lecigne z tímu Threat Analysis Group spoločnosti Google, Alison Huffman z tímu Microsoft Browser Vulnerability Research

WebKit

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k útoku využívajúcemu skriptovanie medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-1825: Alex Camboe z tímu Cyber Solutions spoločnosti Aon

WebKit

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2021-1817: zhunki

Dátum aktualizovania záznamu: 6. mája 2021

WebKit

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2021-1826: anonymný výskumník

WebKit

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s inicializáciou pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2021-1820: André Bargull

Dátum aktualizovania záznamu: 6. mája 2021

WebKit Storage

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu. Spoločnosť Apple vie o hlásení o tom, že tento problém mohol byť aktívne zneužitý.

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2021-30661: yangkang (@dnpushme) zo spoločnosti 360 ATA

Ďalšie poďakovanie

Assets

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Cees Elzinga.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

CoreAudio

Poďakovanie za pomoc si zaslúži anonymný výskumník.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

CoreCrypto

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Andy Russon zo spoločnosti Orange Group.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

Foundation

Poďakovanie za pomoc si zaslúži CodeColorist z tímu Ant-Financial LightYear Labs.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

Kernel

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Antonio Frighetto z Polytechnickej univerzity v Miláne, GRIMM, Keyu Man, Zhiyun Qian, Zhongjie Wang, Xiaofeng Zheng, Youjun Huang, Haixin Duan, Mikko Kenttälä (@Turmio_) zo spoločnosti SensorFu, Proteas a Tielei Wang z tímu Pangu Lab.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

Security

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab a john (@nyan_satan).

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

sysdiagnose

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Tim Michaud (@TimGMichaud) zo spoločnosti Leviathan.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Emilio Cobos Álvarez zo spoločnosti Mozilla.

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

WebSheet

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Patrick Clover (nezávislý výskumník).

Dátum pridania záznamu: 6. mája 2021

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: