Ak nemožno resetovať prihlasovacie heslo pre Mac

Ak štandardné kroky na resetovanie hesla vášho používateľského účtu na Macu nevedú k úspechu, skúste vykonať tieto doplnkové kroky.

 


Spustenie systému z Obnovy macOS

Zistite, či používate Mac s čipom Apple Silicon, a potom postupujte podľa príslušných krokov na spustenie systému z Obnovy macOS:

 • Čip Apple Silicon: Zapnite Mac a držte stlačené tlačidlo napájania, kým sa nezobrazí okno s možnosťami spustenia. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska s označením Možnosti a potom na Pokračovať.
 • Procesor Intel: Zapnite Mac, okamžite stlačte kombináciu klávesov Command (⌘)-R a držte ju, až kým sa nezobrazí logo Apple alebo iný obrázok.

 


Ak sa zobrazí výzva na výber správcu

Ak sa zobrazí výzva na výber správcu, heslo ktorého poznáte, kliknite na „Zabudli ste všetky heslá?“ a pokračujte podľa popisu nižšie.

Ak sa zobrazí výzva na zadanie informácií o Apple ID

Zadajte informácie o svojom Apple ID. Môže sa aj zobraziť výzva na zadanie overovacieho kódu poslaného do iných vašich zariadení.

Ak sa zobrazí okno Zámok aktivácie, kliknite na Ukončiť a otvoriť utility na obnovu. Potom pokračujte podľa popisu v ďalšej časti popisujúcej použitie asistenta na resetovanie hesla.

Ak sa zobrazí výzva na výber používateľa, pre ktorého chcete resetovať heslo:

 1. Vyberte používateľa a potom zadajte informácie o novom hesle a kliknite na Ďalej. 
 2. Po úspešnej autentifikácii kliknite na Ukončiť. 
 3. Vyberte menu Apple () > Reštartovať. Resetovanie hesla je dokončené, takže nemusíte vykonávať žiadne ďalšie kroky.

Ak sa zobrazí výzva na zadanie kľúča obnovy

 1. Zadajte kľúč obnovy FileVaultu. Dostali ste ho, keď ste si zapli FileVault a zvolili ste vytvorenie kľúča obnovy namiesto povolenia odomknutia disku cez svoj účet v iCloude (Apple ID). 
 2. Keď sa zobrazí výzva na resetovanie hesla, kliknite na Resetovať heslo.
 3. Vyberte používateľa, pre ktorého chcete heslo resetovať.
 4. Po úspešnej autentifikácii kliknite na Ukončiť.
 5. Vyberte menu Apple () > Reštartovať. Resetovanie hesla je dokončené, takže nemusíte vykonávať žiadne ďalšie kroky.

 


Použitie asistenta pre resetovanie hesla

Malo by byť zobrazené okno utilít, v ktorom sú uvedené možnosti, ako je obnovenie z Time Machine, preinštalovanie systému macOS a použitie Diskovej utility.

 1. V menu Utility na lište vyberte Terminál.
 2. Do okna Terminál zadajte príkaz resetpassword a potom stlačením klávesu Return otvorte asistenta pre resetovanie hesla.
 3. Ak sa zobrazí výzva na výber správcu, heslo ktorého poznáte, kliknite na „Zabudli ste všetky heslá?“.
 4. V okne Resetovať heslo kliknite na Deaktivovať Mac a potom operáciu potvrďte kliknutím na Deaktivovať.
 5. Ak sa zobrazí okno Zámok aktivácie, zadajte e-mailovú adresu a heslo k Apple ID a kliknite na Ďalej.
 6. V okne Resetovať heslo zadajte informácie o novom hesle a kliknite na Ďalej.
  Ak sa v tomto okne zobrazuje viac používateľských účtov, kliknite na tlačidlo Nastaviť heslo vedľa názvu každého účtu a zadajte informácie o novom hesle pre každý účet.
 7. Po dokončení resetovania hesla kliknite na Ukončiť.
 8. Vyberte menu Apple () > Reštartovať a potom sa prihláste pomocou nového hesla.

 


Ak heslo stále nemožno resetovať, vymažte Mac

Ak k úspechu nevedie žiadne iné riešenie, máte možnosť resetovať si heslo vymazaním Macu.

 1. Vypnite Mac a potom spustite systém z Obnovy macOS podľa krokov uvedených skôr.
 2. Keď sa zobrazí výzva na výber správcu, heslo ktorého poznáte, vyberte v lište v menu Sprievodca obnovou položku Vymazať Mac.
 3. V okne Vymazať Mac kliknite na Vymazať Mac a potom operáciu potvrďte kliknutím na Vymazať Mac. 
 4. Ak sa po reštartovaní Macu zobrazí blikajúci otáznik, stlačte tlačidlo napájania a držte ho niekoľko sekúnd stlačené, kým sa Mac nevypne.
 5. Znovu spustite systém z Obnovy macOS a potom systém macOS opäť nainštalujte. Podrobnosti nájdete v článku Ako preinštalovať macOS

Ak systém macOS nemožno znova nainštalovať, pretože inštalátor nenájde pevný disk, na ktorý by systém nainštaloval, môže byť potrebné zmeniť formát disku:

 1. Stlačením kombinácie klávesov Command (⌘)-Q ukončite inštalátor.
 2. Keď sa zobrazí okno utilít, vyberte Disková utilita a potom kliknite na Pokračovať.
 3. Vyberte prvú položku uvedenú na postrannom paneli okna Disková utilita. Ide o vstavaný pevný disk.
 4. Kliknite na tlačidlo alebo tab Vymazať na pravej strane okna a zadajte tieto údaje:
  • Názov: Macintosh HD
  • Formát: Mac OS Extended (Journaled)
  • Schéma (ak sa zobrazuje): Mapa partícií GUID
 5. Kliknite na Vymazať a potvrďte operáciu kliknutím na Vymazať.
 6. Po dokončení vymazania stlačením kombinácie klávesov Command-Q ukončite Diskovú utilitu a vráťte sa do okna utilít. Teraz by malo byť možné úspešne znovu nainštalovať systém macOS.

 


Ak naďalej potrebujete pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Dátum zverejnenia: