Obsah zabezpečenia v systéme macOS Big Sur 11.2.1, doplnkovej aktualizácii macOS Catalina 10.15.7 a aktualizácii zabezpečenia 2021-002 pre systém macOS Mojave 10.14.6

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme macOS Big Sur 11.2.1, doplnkovej aktualizácii macOS Catalina 10.15.7 a aktualizácii zabezpečenia 2021-002 pre systém macOS Mojave 10.14.6.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

macOS Big Sur 11.2.1, doplnková aktualizácia macOS Catalina 10.15.7* a aktualizácia zabezpečenia 2021-002 pre systém macOS Mojave 10.14.6

Dátum vydania: 9. februára 2021

Grafický ovládač Intel

Dostupné pre: macOS Big Sur 11.2, macOS Catalina 10.15.7

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2021-1805: ABC Research s. r. o. v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Grafický ovládač Intel

Dostupné pre: macOS Big Sur 11.2, macOS Catalina 10.15.7

Dosah: Aplikácia môže byť schopná spustiť ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra

Popis: Dochádzalo k problému s postupnosťou vykonania procesov, ktorý bol vyriešený dodatočným overovaním.

CVE-2021-1806: ABC Research s. r. o. v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Sudo

Dostupné pre: macOS Big Sur 11.2, macOS Catalina 10.15.7, macOS Mojave 10.14.6

Dosah: Lokálny útočník môže byť schopný zvýšiť úroveň svojich oprávnení

Popis: Tento problém bol vyriešený aktualizovaním súčasti sudo na verziu 1.9.5p2.

CVE-2021-3156: Qualys

* Po nainštalovaní tejto aktualizácie sa číslo buildu systému macOS Catalina 10.15.7 zmení na 19H524.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: