Obsah zabezpečenia v systéme tvOS 14.3

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme tvOS 14.3.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

tvOS 14.3

Dátum vydania: 14. decembra 2020

Zvuk

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k odhaleniu vyhradenej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-29610: Anonymný výskumník v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

Dátum pridania záznamu: 16. marca 2021

CoreAudio

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie zvukového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-27948: JunDong Xie z tímu Ant Security Light-Year Lab

FontParser

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-29608: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

Dátum pridania záznamu: 16. marca 2021

FontParser

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie škodlivého písma môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s únikom informácií, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-27946: Mateusz Jurczyk z tímu Google Project Zero

FontParser

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie súboru písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Pri spracovávaní súborov písiem dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-27943: Mateusz Jurczyk z tímu Google Project Zero

CVE-2020-27944: Mateusz Jurczyk z tímu Google Project Zero

CVE-2020-29624: Mateusz Jurczyk z tímu Google Project Zero

Dátum aktualizovania záznamu: 22. decembra 2020

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-29615: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

Dátum pridania záznamu: 16. marca 2021

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k poškodeniu haldy

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-29617: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

CVE-2020-29619: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

Dátum aktualizovania záznamu: 16. marca 2021

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-29618: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

Dátum aktualizovania záznamu: 16. marca 2021

ImageIO

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-29611: Alexandru-Vlad Niculae v spolupráci s tímom Google Project Zero

Dátum aktualizovania záznamu: 17. decembra 2020

Model I/O

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k poškodeniu haldy

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2020-29614: ZhiWei Sun (@5n1p3r0010) z tímu Topsec Alpha Lab

Dátum pridania záznamu: 16. marca 2021

Model I/O

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie súboru USD so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu aplikácie alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-9972: Aleksandar Nikolic zo spoločnosti Cisco Talos

Dátum pridania záznamu: 16. marca 2021

Úložisko WebKitu

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Používateľ nemusí byť schopný úplne vymazať históriu prezerania

Popis: Pri použití možnosti Vymazať históriu a dáta webstránok sa nevyčistila história. Tento problém bol vyriešený vylepšením vymazávania dát.

CVE-2020-29623: Simon Hunt zo spoločnosti OvalTwo LTD

Dátum pridania záznamu: 16. marca 2021

WebRTC

Dostupné pre: Apple TV 4K a Apple TV HD

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-15969: Anonymný výskumník

 

Ďalšie poďakovanie

CoreAudio

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia JunDong Xie a Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab.

Dátum pridania záznamu: 16. marca 2021

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: