Zdieľanie v službe YouTube, Facebook alebo Vimeo z apiek Apple

Prečítajte si, ako zdieľať videá vytvorené pomocou apiek Clips, iMovie, Final Cut Pro alebo Compressor.

Zdieľanie v službe YouTube, Facebook alebo Vimeo z apky Clips

Pri zdieľaní z apky Clips 3.0.1 alebo novšej postupujte takto:

 1. Ak video, ktoré chcete zdieľať, nie je otvorené, klepnite na tlačidlo Projekty v ľavom hornom rohu.
 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľať . Ak chcete zmeniť pomer strán projektu, orientáciu alebo iné rozšírené možnosti, klepnite na položku Možnosti v hornej časti obrazovky. Nové nastavenia aplikujte klepnutím na Hotovo.
 3. Klepnutím na Uložiť video uložte výsledné video do knižnice Fotiek na zariadení. Ak máte zapnuté iCloud Fotky, video je prístupné aj z iných vašich zariadení Apple.
 4. Na zariadení otvorte apku YouTube, Facebook alebo Vimeo, prihláste sa do svojho účtu a nahrajte video.


Zdieľanie v službe YouTube, Facebook alebo Vimeo z apky iMovie

Vykonaním nasledujúcich krokov môžete v službe YouTube, Facebook alebo Vimeo zdieľať videá, ktoré ste vytvorili pomocou apky iMovie na iPhone, iPade alebo Macu.

Zdieľanie videa z apky iMovie na iPhone alebo iPade

Pri zdieľaní z apky iMovie 2.3.2 alebo novšej postupujte takto:

 1. V prehliadači projektov v apke iMovie klepnite na projekt, ktorý chcete zdieľať, a potom klepnite na tlačidlo Zdieľať . Ak chcete zmeniť pomer strán, orientáciu alebo iné rozšírené možnosti projektu, klepnite na Možnosti v hornej časti obrazovky. Nové nastavenia aplikujte klepnutím na Hotovo.
 2. Klepnutím na Uložiť video uložte výsledné video do knižnice Fotiek na zariadení. Ak máte zapnuté iCloud Fotky, video je prístupné aj z iných vašich zariadení Apple.
 3. Na zariadení otvorte apku YouTube, Facebook alebo Vimeo, prihláste sa do svojho účtu a nahrajte video.

Zdieľanie videa z apky iMovie na Macu

Pri zdieľaní z apky iMovie 10.2.2 alebo novšej postupujte takto:

 1. Otvorte projekt v apke iMovie a kliknite na tlačidlo Zdieľať .
 2. Kliknite na YouTube & Facebook (YouTube a Facebook).
 3. Kliknite na vyskakovacie menu Rozlíšenie a vyberte veľkosť videa.
 4. Vyberte umiestnenie, do ktorého chcete videosúbor uložiť, a potom kliknite na Uložiť.
 5. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu v službe YouTube, Facebook alebo Vimeo a nahrajte vytvorený videosúbor.


Zdieľanie v službe YouTube, Facebook alebo Vimeo z apky Final Cut Pro

Pri zdieľaní z apky Final Cut Pro 10.5.1 alebo novšej postupujte takto:

 1. Vyberte projekt v prehliadači apky Final Cut Pro, kliknite na tlačidlo zdieľania  a potom vyberte YouTube & Facebook (YouTube a Facebook). Alebo vyberte File (Súbor) > Share (Zdieľať) > YouTube & Facebook (YouTube a Facebook).*
 2. V okne Share (Zdieľať) kliknite na Info (Informácie) a zadajte názov klipu, popis a ďalšie informácie. Kliknite na Settings (Nastavenia) a vyberte nastavenia rozlíšenia, kompresie a titulkov.
 3. Kliknite na Next (Ďalej), vyberte umiestnenie, do ktorého chcete videosúbor uložiť, a potom kliknite na Save (Uložiť).
 4. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu v službe YouTube, Facebook alebo Vimeo a nahrajte vytvorený videosúbor. Na nahranie videa do služby Vimeo môžete použiť aj apku Vimeo pre macOS z Mac App Storu.

* Ak cieľ zdieľania YouTube & Facebook (YouTube a Facebook) nevidíte, môžete ho pridať. Vyberte File (Súbor) > Share (Zdieľať) > Add Destination (Pridať cieľ) a potom potiahnite cieľ YouTube & Facebook (YouTube a Facebook) z oblasti vpravo do zoznamu Destinations (Ciele) vľavo (alebo dvakrát kliknite na cieľ vpravo). Prečítajte si viac o vytváraní cieľov zdieľania.


Zdieľanie v službe YouTube, Facebook alebo Vimeo z apky Compressor

Pri zdieľaní z apky Compressor 4.5.1 alebo novšej postupujte takto:

 1. V apke Compressor kliknite v oblasti dávkového spracovania na Add File (Pridať súbor), vyberte zdrojový súbor, ktorý chcete zdieľať, a kliknite na Add (Pridať).
 2. V okne nastavení, ktoré sa otvorí, vyberte YouTube & Facebook (YouTube a Facebook), vyberte cieľové umiestnenie transkódovaného súboru a potom kliknite na OK.
 3. Ak už zdrojový súbor je pridaný v oblasti dávkového spracovania, stačí zo sekcie Built-In (Vstavané) na paneli Settings (Nastavenia) potiahnuť položku YouTube & Facebook (Pripraviť pre YouTube a Facebook) na zdrojový súbor v oblasti dávkového spracovania.
 4. Kliknite na Start Batch (Spustiť dávku).
 5. V Safari alebo inom webovom prehliadači sa prihláste do svojho účtu v službe YouTube, Facebook alebo Vimeo a nahrajte vytvorený videosúbor.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: