Nastavenie a používanie iCloud Fotiek

iCloud Fotky spolupracujú s apkou Fotky, takže si môžete fotky a videá bezpečne ukladať v iCloude a tým si ich synchronizovať aj s iPhonom, iPadom, Apple Vision Pro, Macom, Apple TV a stránkou iCloud.com.

iPad a iPhone so zobrazenou apkou Fotky

Ako fungujú iCloud Fotky

iCloud Fotky automaticky uchovávajú každú zhotovenú fotku a video v iCloude, vďaka čomu máte neustále prístup k svojej knižnici na všetkých zariadeniach. Všetky zmeny, ktoré vo svojej zbierke vykonáte v jednom zariadení, sa prejavia aj v ostatných zariadeniach. Fotky a videá máte usporiadané do kategórií Roky, Mesiace, Dni a Všetky fotky. Všetko, čo máte v kategóriách Spomienky alebo Ľudia a miláčikovia, sa navyše aktualizuje všade. Vďaka tomu môžete rýchlo nájsť moment, člena rodiny alebo priateľa, ktorého hľadáte.

Vaše fotky a videá sa ukladajú v iCloude v pôvodných formátoch a v plnom rozlíšení. Týka sa to formátov HEIF, JPEG, RAW, PNG, GIF, TIFF, HEVC a MP4, ako aj špeciálnych formátov, ktoré možno zaznamenávať pomocou iPhonu alebo iPadu, ako sú spomalené videá, časozberné videá, videá s rozlíšením 4K a fotky Live Photos. Fotky a videá zhotovené týmito zariadeniami sú vo formátoch HEIF a HEVC. V závislosti od rýchlosti pripojenia na internet sa čas potrebný na zobrazenie fotiek a videí na vašich zariadeniach a na stránke iCloud.com môže líšiť.

Zapnutie iCloud Fotiek

Uistite sa, že ste si na všetkých zariadeniach nastavili iCloud a prihlásili sa do iCloudu pomocou toho istého Apple ID.

Na iPhone, iPade alebo Apple Vision Pro

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno].

 2. Klepnite na iCloud.

 3. Klepnite na Fotky a potom na prepínač vedľa položky Synchronizovať toto [zariadenie].

Na Macu

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia.

 2. Kliknite na Apple ID.

 3. Na postrannom paneli kliknite na iCloud a potom vyberte Fotky.

 4. Kliknite na prepínač vedľa položky Synchronizovať tento Mac.

Na Apple TV 4K a Apple TV HD

 1. Prejdite na Nastavenia > Užívatelia a účty.

 2. Vyberte iCloud.

 3. Zapnite iCloud Fotky.

Na PC s Windowsom

Prečítajte si, ako si nastaviť a používať iCloud Fotky na PC

Čo sa stane, keď fotky upravíte alebo vymažete

Keď upravíte alebo vymažete fotky alebo videá, zmeny sa prejavia vo všetkých vašich zariadeniach.

Úpravy sa prejavia vo všetkých vašich zariadeniach

Keď vykonáte úpravy v apke Fotky na iPhone, iPade alebo Macu, fotka sa automaticky aktualizuje vo všetkých vašich zariadeniach vrátane Apple TV. Ak napríklad orežete alebo vylepšíte fotku na iPhone, po otvorení knižnice na Macu uvidíte vykonané zmeny. Vaše pôvodné fotky a videá sú uložené v iCloude, takže sa k nim môžete kedykoľvek vrátiť a akékoľvek vykonané zmeny odvolať.

Fotky sa vymažú zo všetkých zariadení

Keď vymažete fotky a videá na jednom zariadení, vymažú sa všade, kde používate iCloud Fotky. Ak niečo vymažete omylom, môžete príslušnú položku do 30 dní obnoviť v priečinku Nedávno vymazané. Potom sa vymaže natrvalo.

Stiahnutie kópií fotiek a videí

Keď zapnete iCloud Fotky, vaše fotky a videá sa automaticky nahrajú do iCloudu. V zálohe v iCloude sa neduplikujú, takže by ste si mali uchovávať záložné kópie knižnice. Podľa nasledujúcich pokynov si môžete stiahnuť kópie fotiek a videí do Macu alebo PC. Môžete si aj importovať knižnicu do Macu alebo PC.

Stiahnutie fotiek a videí zo stránky iCloud.com

 1. Na stránke iCloud.com kliknite na Fotky.

 2. Vyberte fotky a videá, ktoré si chcete stiahnuť.

 3. Ak si chcete súbory stiahnuť v najvyššom rozlíšení, kliknite na tlačidlo Stiahnuťtlačidlo Stiahnuť v pravom hornom rohu okna. Môžete aj kliknúť na tlačidlo Viactlačidlo Viac a potom na Ďalšie možnosti sťahovania.

  Okno Možnosti sťahovania
  • Ak si chcete súbory stiahnuť vo formáte s najvyššou mierou kompatibility pre vaše zariadenie (JPEG alebo H.264), vyberte Najkompatibilnejší. Ak si chcete obsah stiahnuť v podobe, v akej bol pôvodne zachytený alebo importovaný, vyberte Neupravený originál.

 4. Kliknite na Stiahnuť.

Stiahnutie fotiek a videí z iPhonu, iPadu alebo Apple Vision Pro

 1. Otvorte apku Fotky a vyberte jednu alebo viac fotiek alebo videí.

 2. Klepnite na tlačidlo Zdieľaťtlačidlo Zdieľať.

 3. Klepnite na AirDrop a vyberte zariadenie, s ktorým chcete obsah zdieľať. Prečítajte si viac o používaní technológie AirDrop.

Prečítajte si, ako fotky importovať, keď ich je veľa.

Stiahnutie fotiek a videí z Macu

 1. Na Macu otvorte apku Fotky.

 2. Vyberte jednu alebo viac fotiek alebo videí.

 3. Potiahnite obsah na plochu alebo naň kliknite so stlačeným klávesom Control a vyberte Zdieľať > AirDrop.

Uistite sa, že máte dostatočne veľké úložisko

Fotky a videá uchovávané v iCloud Fotkách využívajú úložisko iCloud a úložisko zariadenia. Ak máte v iCloude a zariadení dostatok miesta, môžete si uložiť toľko fotiek a videí, koľko chcete.

Prečítajte si viac o úložisku iCloud a úložisku zariadenia

Získanie ďalšieho úložiska v iCloude

Pri registrácii v iCloude automaticky získate bezplatné úložisko s kapacitou 5 GB. Ak potrebujete väčšie úložisko alebo chcete získať prístup k prémiovým funkciám, môžete upgradovať na iCloud+.

Prečítajte si, ako upgradovať na iCloud+

Odporúčania v nastaveniach iCloudu

V systéme iOS 17 alebo iPadOS 17 či novšom môžete prejsť do nastavení iCloudu a zistiť, či tam nemáte fotky a videá, ktoré už nepotrebujete a môžete ich vymazať.

Prečítajte si, ako si uvoľniť miesto

Zapnite funkciu Optimalizovať úložisko

iCloud Fotky uchovávajú všetky fotky a videá v pôvodnej verzii s vysokým rozlíšením. Ak chcete v zariadení ušetriť miesto, môžete zapnúť funkciu Optimalizovať úložisko.

Ak zapnete funkciu Optimalizovať úložisko, iCloud Fotky budú automaticky spravovať veľkosť vašej knižnice v zariadení. V iCloude sa uložia pôvodné fotky a videá, zatiaľ čo v zariadení sa budú uchovávať ich zmenšené verzie, ktoré šetria miesto. Knižnica sa bude optimalizovať len v prípade, že je potrebné ďalšie miesto, pričom ako prvé sa začnú optimalizovať najmenej prezerané fotky a videá. Originály fotiek a videí si v prípade potreby môžete stiahnuť cez Wi-Fi alebo mobilnú dátovú sieť.

Ak zapnete možnosť Stiahnuť originály, iCloud Fotky ponechajú originálne fotky a videá s plným rozlíšením v iCloude aj v zariadení.

Na iPhone, iPade alebo Apple Vision Pro

 1. Prejdite na Nastavenia > [vaše meno] > iCloud.

 2. Klepnite na Fotky.

 3. Vyberte Optimalizovať úložisko [zariadenie].

  No alt supplied for Image

Na Macu

 1. Otvorte apku Fotky a na lište kliknite na Fotky.

 2. Kliknite na Nastavenia.

 3. Prejdite na tab iCloud a vyberte požadované nastavenie úložiska.

Pozastavenie nahrávania knižnice do iCloudu

Keď zapnete iCloud Fotky, čas potrebný na nahranie fotiek a videí do iCloudu bude závisieť od veľkosti zbierky a rýchlosti pripojenia na internet. Ak máte veľkú zbierku fotiek a videí, nahrávanie môže trvať dlhšie než zvyčajne. V prípade potreby môžete zobraziť stav a pozastaviť nahrávanie na jeden deň.

 • Na iPhone, iPade alebo Apple Vision Pro otvorte apku Fotky, prejdite na tab Knižnica a klepnite na Všetky fotky. Potom odrolujte do dolnej časti obrazovky a klepnite na Pozastaviť.

 • Na Macu otvorte apku Fotky. Na postrannom paneli vyberte Knižnica a potom v zozname tabov na paneli s nástrojmi kliknite na Všetky fotky. Odrolujte na koniec fotiek a kliknite na Pozastaviť.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: