Bežné Braillove príkazy pre funkciu VoiceOver na hodinkách Apple Watch

Keď používate Braillov displej s funkciou VoiceOver na hodinkách Apple Watch, Braillov displej môže podporovať tieto príkazy na uľahčenie navigácie.

Používanie Braillovho displeja s hodinkami Apple Watch vyžaduje systém watchOS 7.2 alebo novší. Ak chcete mať istotu, že Braillov displej používa správnu tabuľku, uistite sa, že používate najnovšiu verziu systému watchOS.

Na hodinkách Apple Watch prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > VoiceOver > Braillovo písmo a spárujte displej. Prečítajte si viac o pripojení Braillovho displeja a úprave jeho nastavenípoužívateľskej príručke hodiniek Apple Watch.

Navigácia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku Bod 1 + medzerník
Prechod na nasledujúcu položku Bod 4 + medzerník
Prechod na prvú položku Bod 1 + bod 2 + bod 3 + medzerník
Prechod na poslednú položku Bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Prechod do centra hlásení Bod 4 + bod 6 + medzerník
Prechod do ovládacieho centra Bod 2 + bod 5 + medzerník
Opustenie aktuálneho obsahu Bod 1 + bod 2 + medzerník

Posúvanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun o jednu stranu nahor Bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Posun o jednu stranu nadol Bod 1 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Prečítanie čísla strany alebo zobrazených riadkov Bod 3 + bod 4 + medzerník

Rotor

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Prechod na predchádzajúcu položku pomocou nastavenia rotora Bod 3 + medzerník
Prechod na nasledujúcu položku pomocou nastavenia rotora Bod 6 + medzerník
Výber predchádzajúceho nastavenia rotora Bod 2 + bod 3 + medzerník
Výber nasledujúceho nastavenia rotora Bod 5 + bod 6 + medzerník

Interakcia

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Vykonanie jednoduchého klepnutia Bod 3 + bod 6 + medzerník
Aktivácia tlačidla korunky Digital Crown Bod 1 + bod 2 + bod 5 + medzerník

Čítanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Čítanie strany od vybranej položky Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 5 + medzerník
Čítanie strany od začiatku Bod 2 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník

Úpravy

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Výber celého obsahu Bod 2 + bod 3 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Výber naľavo Bod 2 + bod 3 + bod 5 + medzerník
Výber napravo Bod 2 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Aktivácia klávesu Delete Medzerník alebo bod 1 + bod 4 + bod 5 + medzerník
Vyhľadávanie textu Bod 1 + bod 2 + bod 4 + medzerník

Ovládanie

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Zapnutie alebo vypnutie clony obrazovky Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + medzerník
Pozastavenie alebo obnovenie reči Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + medzerník
Zapnutie alebo vypnutie reči Bod 1 + bod 3 + bod 4 + medzerník
Dock Bod 1 + bod 2 + bod 5 + medzerník (dvakrát)
Pomocník Bod 1 + bod 3 + medzerník
Prepínanie rýchlej navigácie Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + medzerník

Braillov displej

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Posun Braillovho písma doľava Bod 2 + medzerník
Posun Braillovho písma doprava Bod 5 + medzerník
Prepnutie histórie oznámení Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + medzerník
Preklad Bod 4 + bod 5 + medzerník
Ďalší výstupný režim Bod 1 + bod 2 + bod 4 + bod 5 + medzerník
Ďalší vstupný režim Bod 2 + bod 3 + bod 6 + medzerník
Prepnutie medzi skratkopisom a plnopisom Bod 1 + bod 2 + bod 4 + bod 5 + medzerník

Vstupný a výstupný režim zodpovedajú modelom Braillovho písma so 6 bodmi, 6-bodovým skratkopisom a 8 bodmi.

8-bodové

Akcia funkcie VoiceOver Kláves displeja
Kláves Delete Bod 7 + medzerník
Return Bod 8 + medzerník
Prepínanie stlmenia zvuku Bod 1 + bod 3 + bod 4 + bod 7 + medzerník
Otvorenie Pomocníka Bod 1 + bod 3 + bod 7 + medzerník
Posun nahor po strane Bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + bod 8 + medzerník
Posun nadol po strane Bod 1 + bod 4 + bod 5 + bod 6 + bod 8 + medzerník
Simulácia dlhého stlačenia Bod 3 + bod 6 + bod 7 + bod 8 + medzerník
Rýchla navigácia použitím jedného písmena Bod 1 + bod 2 + bod 3 + bod 4 + bod 5 + bod 7 + medzerník

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: