Obsah zabezpečenia v aktualizácii zabezpečenia 2020-006 High Sierra a aktualizácii zabezpečenia 2020-006 Mojave

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aktualizácii zabezpečenia 2020-006 High Sierra a aktualizácii zabezpečenia 2020-006 Mojave.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Aktualizácia zabezpečenia 2020-006 High Sierra, aktualizácia zabezpečenia 2020-006 Mojave

Dátum vydania: 12. novembra 2020

FontParser

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6

Dosah: Spracovanie písma so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu. Spoločnosť Apple vie o hláseniach o tom, že tento problém možno zneužiť.

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-27930: Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže spúšťať ľubovoľný kód s oprávneniami na úrovni jadra. Spoločnosť Apple vie o hláseniach o tom, že tento problém možno zneužiť.

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2020-27932: Google Project Zero

Jadro

Dostupné pre: macOS High Sierra 10.13.6, macOS Mojave 10.14.6

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná odhaliť obsah pamäte jadra. Spoločnosť Apple vie o hláseniach o tom, že tento problém možno zneužiť.

Popis: Bol vyriešený problém s inicializáciou pamäte.

CVE-2020-27950: Google Project Zero

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: