Obsah zabezpečenia v apke iCloud 11.5 pre Windows

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v apke iCloud 11.5 pre Windows.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iCloud 11.5 pre Windows

Dátum vydania: 2. decembra 2020

CoreText

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Spracovanie textového súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-9999: Apple

Dátum pridania záznamu: 15. decembra 2020

Foundation

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať ľubovoľné súbory

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-10002: James Hutchins

ImageIO

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-9961: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-27912: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

ImageIO

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Otvorenie PDF súboru so škodlivým kódom môže viesť k neočakávanému ukončeniu apky alebo spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-9876: Mickey Jin zo spoločnosti Trend Micro

libxml2

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-27917: Nájdené programom OSS-Fuzz

libxml2

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie apky alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-27911: Nájdené programom OSS-Fuzz

libxml2

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Spracovanie súboru so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-9981: Nájdené programom OSS-Fuzz

SQLite

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2020-13434

CVE-2020-13435

SQLite

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-13630

SQLite

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť únik pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s únikom informácií, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-9849

SQLite

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Spracovanie dotazu SQL so škodlivým kódom môže viesť k poškodeniu dát

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2020-13631

WebKit

Dostupné pre: 

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-9951: Marcin „Icewall“ Noga zo spoločnosti Cisco Talos

CVE-2020-27918: Anonymný výskumník

WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením kontroly rozsahu.

CVE-2020-9983: zhunki

WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší v Microsoft Store

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-27918: Anonymný výskumník

CVE-2020-9947: cc v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2020-9951: Marcin „Icewall“ Noga zo spoločnosti Cisco Talos

Ďalšie poďakovanie

Safari

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Ryan Pickren (ryanpickren.com).

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúžia Pawel Wylecial z tímu REDTEAM.PL, Ryan Pickren (ryanpickren.com), Tsubasa FUJII (@reinforchu) a Zhiyang Zeng (@Wester) z tímu OPPO ZIWU Security Lab.

 

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: