Obsah zabezpečenia v aplikácii iTunes 12.11 pre Windows

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v aplikácii iTunes 12.11 pre Windows.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iTunes 12.11 pre Windows

Dátum vydania: 17. novembra 2020

Foundation

Dostupné pre: Windows 10 a novší

Dosah: Lokálny používateľ môže byť schopný čítať ľubovoľné súbory

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-10002: James Hutchins

ImageIO

Dostupné pre: Windows 10 a novší

Dosah: Spracovanie obrázka so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zápisom dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-27912: Xingwei Lin z tímu Ant Security Light-Year Lab

libxml2

Dostupné pre: Windows 10 a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-27917: Nájdené programom OSS-Fuzz

libxml2

Dostupné pre: Windows 10 a novší

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s pretečením celočíselných hodnôt, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-27911: Nájdené programom OSS-Fuzz

WebKit

Dostupné pre: Windows 10 a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2020-27918: Anonymný výskumník

Zabezpečenie systému Windows

Dostupné pre: Windows 10 a novší

Dosah: Aplikácia so škodlivým kódom môže byť schopná získať prístup k Apple ID lokálnych používateľov

Popis: Pri zmene stavu programov dochádzalo k problému s únikom informácií. Tento problém bol vyriešený vylepšením spracovania stavu.

CVE-2020-27895: Sourav Newatia (linkedin.com/in/sourav-newatia-5b0848a8/)

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: