Obsah zabezpečenia v systéme macOS Server 5.11

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v systéme macOS Server 5.11.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple. Komunikáciu so spoločnosťou Apple môžete zašifrovať pomocou kľúča PGP zabezpečenia produktov Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

macOS Server 5.11

Dátum vydania: 14. decembra 2020

Profile Manager

Dostupné pre: macOS Big Sur

Dosah: Spracovanie URL adresy so škodlivým kódom môže viesť k otvorenému presmerovaniu alebo skriptovaniu medzi lokalitami

Popis: Pri analyzovaní URL adries dochádzalo k problému. Tento problém bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-9995: Rajpal Arora (@whacktohack), Rohan Sharma (r0hanSH)

Ďalšie poďakovanie

macOS Server

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Patrick Schlangen.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: