Obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 7.21

V tomto dokumente sa opisuje obsah zabezpečenia v aplikácii iCloud pre Windows 7.21.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

iCloud pre Windows 7.21

Dátum vydania: 24. septembra 2020

ImageIO

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie súboru TIFF so škodlivým kódom môže viesť k odmietnutiu služby alebo potenciálnemu odhaleniu obsahu pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát mimo buffera, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-36521: Xingwei Lin (Ant-Financial Light-Year Security Lab)

Dátum pridania záznamu: 25. mája 2022

SQLite

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť odmietnutie služby

Popis: Tento problém bol vyriešený vylepšením kontrol.

CVE-2020-9991

Dátum pridania záznamu: 12. novembra 2020

SQLite

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Viacero problémov v súčasti SQLite

Popis: Dochádzalo k viacerým problémom, ktoré boli vyriešené aktualizáciou súčasti SQLite na verziu 3.32.3.

CVE-2020-15358

Dátum pridania záznamu: 12. novembra 2020

WebKit

Dostupné pre: Windows 7 a novší

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k útoku využívajúcemu skriptovanie medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-9952: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: