Ak nemôžete uplatniť svoju propagačnú skúšobnú verziu Apple TV+

Ak máte problém s uplatnením bezplatnej ponuky, vyskúšajte tento postup.

Uistite sa, že spĺňate podmienky

Navštívte apple.com/sk/promo a zistite, či je ponuka propagačnej skúšobnej verzie Apple TV+ stále aktuálna. Väčšina ponúk je k dispozícii iba na obmedzený čas. Prečítajte si zmluvné podmienky, aby ste sa uistili, či sa na vás alebo na zakúpený produkt táto ponuka vzťahuje.

Ak vaša ponuka nie je uvedená, skontrolujte, či ponuka nepochádzala od inej spoločnosti. Požiadajte túto spoločnosť o pomoc s uplatnením ponuky.

 

Prihláste sa na vyhovujúcom zariadení

Ak chcete uplatniť niektoré promo akcie, musíte sa prihlásiť pomocou svojho Apple ID na vyhovujúcom zariadení. Uistite sa, že používate vyhovujúce zariadenie, a prihláste sa pomocou Apple ID. Potom skúste akciu uplatniť znova.

Ak je vaším vyhovujúcim zariadením Mac a práve ste ho nastavili, možno bude potrebné počkať aspoň 4 hodiny, kým sa ponuka zobrazí.
 

Aktualizujte softvér v zariadení

Aktualizujte na najnovšiu verziu iOS alebo iPadOS, macOS alebo tvOS. Potom skúste akciu uplatniť znova.
 

Overte, či ste ponuku už neuplatnili vy alebo člen rodiny

Ak ste už ponuku uplatnili vy alebo člen rodiny, nemôžete ju uplatniť znova. Ak chcete zistiť, či ste ponuku už uplatnili, pozrite si svoje predplatné.
 

Kontaktovanie podpory spoločnosti Apple

Ak ste vyskúšali tieto kroky a stále nemôžete ponuku uplatniť, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.
 

Dátum zverejnenia: