Ako získať staré verzie systému macOS

Ak váš Mac nie je kompatibilný s najnovším systémom macOS, možno môžete upgradovať na niektorý zo starších systémov macOS, ako je napríklad macOS Catalina, Mojave, High Sierra, Sierra alebo El Capitan.

Ak chcete získať najnovšie funkcie a zachovať si zabezpečenie, stabilitu, kompatibilitu a výkon Macu, je dôležité, aby bol softvér aktualizovaný. Spoločnosť Apple odporúča, aby ste vždy používali najnovší systém macOS, ktorý je kompatibilný s vaším Macom.

Prečítajte si, ako upgradovať na systém macOS Big Sur, ktorý je najnovšou verzou systému macOS.

Kontrola kompatibility

Ak nie je možné použiť inštalátor systému macOS na vašom Macu, inštalátor vás na to upozorní. Môže sa napríklad stať, že je príliš starý na to, aby sa dal otvoriť v tejto verzii systému macOS, alebo že v Macu nie je dostatok voľného miesta na inštaláciu.

Ak si chcete pred stiahnutím overiť kompatibilitu, prečítajte si o minimálnych požiadavkách pre systém macOS Catalina, Mojave, High Sierra, Sierra, El Capitan alebo Yosemite. Informácie o kompatibilite nájdete aj na stránke s ID produktu pre MacBook Pro, MacBook Air, MacBook, iMac, Mac mini alebo Mac Pro.

 


Vytvorenie zálohy

Pre inštaláciou je vhodné zálohovať si Mac. Time Machine vám to celé uľahčuje a k dispozícii sú aj iné možnosti zálohovania. Prečítajte si, ako si zálohovať Mac.

 


Stiahnutie systému macOS

Stiahnutie a inštalácia systému macOS si vyžaduje určitý čas, preto sa uistite, že ste pripojený k elektrickej sieti a máte spoľahlivé pripojenie na internet.

Safari pomocou týchto odkazov vyhľadáva pôvodné inštalátory v App Store. Po stiahnutí z App Storu sa inštalátor automaticky spustí.

  • Inštalátor systému macOS Catalina 10.15 môže upgradovať verzie Mojave, High Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite, Mavericks
  • Inštalátor systému macOS Mojave 10.14 môže upgradovať verzie High Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion
  • Inštalátor systému macOS High Sierra 10.13 môže upgradovať verzie Sierra, El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion

Safari stiahne nasledujúce staršie inštalátory ako obraz disku s názvom InstallOS.dmg alebo InstallMacOSX.dmg. Obraz disku otvorte a potom otvorte inštalátor .pkg vo vnútri obrazu disku. Nainštaluje apku s názvom Install [Názov verzie]. Otvorte túto apku z priečinka Aplikácie a začnite inštalovať operačný systém.

  • Inštalátor systému macOS Sierra 10.12 môže upgradovať verzie El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion alebo Lion
  • Inštalátor systému OS X El Capitan 10.11 môže upgradovať verzie Yosemite, Mavericks, Mountain Lion, Lion alebo Snow Leopard
  • Inštalátor systému OS X Yosemite 10.10 môže upgradovať verzie Mavericks, Mountain Lion, Lion, alebo Snow Leopard

 


Inštalácia systému macOS

Postupujte podľa pokynov na obrazovke v inštalátore. Najjednoduchšie môže byť spustiť inštaláciu večer, aby sa podľa potreby mohla dokončiť v noci.

Ak inštalátor požiada o povolenie inštalovať pomocný nástroj, zadajte meno a heslo správcu, ktoré ste použili na prihlásenie do Macu, a potom kliknite na položku na pridanie pomocného nástroja.

Neuvádzajte Mac do režimu spánku ani nezatvárajte jeho kryt. Umožníte tak, aby sa inštalácia dokončila. Počas inštalácie systému macOS a súvisiacich aktualizácií firmvéru sa Mac môže niekoľkokrát reštartovať, zobraziť indikátor priebehu alebo zobraziť prázdnu obrazovku.

 


Viac informácií

Možno budete môcť použiť aj Obnovu macOS na preinštalovanie systému macOS, ktorý momentálne používate, upgrade na najnovší kompatibilný systém macOS alebo inštaláciu systému macOS, ktorý bol dodaný s vaším Macom.

Dátum zverejnenia: