Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.1.2

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.1.2.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Safari 13.2.1

Dátum vydania: 15. júla 2020

Sťahovanie v Safari

K dispozícii pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Útočník so zlými úmyslami môže byť schopný zmeniť pôvod snímky sťahovaného súboru v režime čítačky Safari

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2020-9912: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z tímu Payatu Labs (payatu.com)

Automatické vypĺňanie prihlasovacích údajov v Safari

K dispozícii pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Útočník so zlými úmyslami môže spôsobiť, že Safari navrhne heslo pre nesprávnu doménu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2020-9903: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z tímu Payatu Labs (payatu.com)

Čítačka Safari

K dispozícii pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Problém v režime čítačky Safari môže umožniť vzdialenému útočníkovi obísť mechanizmus SOP (Same Origin Policy)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2020-9911: Nikhil Mittal (@c0d3G33k) z tímu Payatu Labs (payatu.com)

WebKit

K dispozícii pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s čítaním dát v zakázaných oblastiach, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-9894: 0011 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

K dispozícii pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Spracovanie škodlivého webového obsahu mohlo zabrániť vynúteniu zásad CSP (Content Security Policy)

Popis: V zásadách CSP (Content Security Policy) dochádzalo k problému s prístupom.  Tento problém bol vyriešený vylepšením obmedzení prístupu.

CVE-2020-9915: Ayoub AIT ELMOKHTAR zo spoločnosti Noon

Dátum aktualizovania záznamu: 28. júla 2020

WebKit

K dispozícii pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-9925: Anonymný výskumník

WebKit

K dispozícii pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť neočakávané ukončenie aplikácie alebo spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s použitím predtým uvoľnenej pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-9893: 0011 v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

CVE-2020-9895: Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

WebKit

K dispozícii pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Útočník so zlými úmyslami s ľubovoľným prístupom na čítanie a zápis môže byť schopný obísť funkciu Pointer Authentication

Popis: Niekoľko problémov bolo vyriešených vylepšením logiky.

CVE-2020-9910: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

Načítavanie stránok mechanizmom WebKit

K dispozícii pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Útočník so zlými úmyslami môže byť schopný zamaskovať cieľ URL adresy

Popis: Dochádzalo k problému s kódovaním Unicode URL adries, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-9916: Rakesh Mane (@RakeshMane10)

WebKit Web Inspector

K dispozícii pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dopad: Skopírovanie URL adresy z webového inšpektora mohlo viesť k nežiaducemu spusteniu príkazu

Popis: Vo webovom inšpektore dochádzalo k problému s nežiaducim spúšťaním príkazov. Tento problém bol vyriešený vylepšením escapovania.

CVE-2020-9862: Ophir Lojkine (@lovasoa)

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: