Obsah zabezpečenia Asistenta migrácie pre Windows 2.2.0.0

Tento dokument popisuje obsah zabezpečenia Asistenta migrácie pre Windows 2.2.0.0 (verzia 1A11).

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Asistent migrácie pre Windows 2.2.0.0

Dátum vydania: 26. mája 2020

Inštalátor systému Windows

Dostupné pre: macOS Catalina

Dopad: Spustenie inštalátora v nedôveryhodnom adresári môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Problém s načítavaním dynamickej knižnice bol vyriešený vylepšeným vyhľadávaním cesty.

CVE-2020-9858: Csaba Fitzl (@theevilbit) z tímu Offensive Security

Zistenie verzie Asistenta migrácie pre Windows nainštalovanej na PC:

  1. Skontrolujte, či máte PC aktualizovaný na najnovšiu verziu systému Windows 10.
  2. Otvorte menu Nastavenia.
  3. Vyberte položku Aplikácie > Aplikácie a funkcie > Asistent migrácie pre Windows > Rozšírené možnosti. Číslo verzie je uvedené v časti Špecifikácie.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: