Obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.1.1

V tomto dokumente sa popisuje obsah zabezpečenia v prehliadači Safari 13.1.1.

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple

Spoločnosť Apple chráni svojich zákazníkov, a preto nezverejňuje informácie o problémoch so zabezpečením, nediskutuje o nich ani ich nepotvrdzuje, kým sa problémy nepreskúmajú a nie sú k dispozícii opravy alebo nové vydania. Najnovšie vydania sú uvedené na stránke Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Apple.

Dokumenty spoločnosti Apple o zabezpečení podľa možnosti odkazujú na riziká prostredníctvom identifikátorov CVE-ID.

Ďalšie informácie o zabezpečení nájdete na stránke o zabezpečení produktov Apple.

Safari 13.1.1

Dátum vydania: 26. mája 2020

Safari

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Škodlivý proces môže spôsobiť, že prehliadač Safari spustí aplikáciu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2020-9801: @jinmo123, @setuid0x0_ a @insu_yun_en z tímu @SSLab_Gatech v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2020-9802: Samuel Groß z tímu Google Project Zero

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k univerzálnemu skriptovaniu medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2020-9805: Anonymný výskumník

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému so zámenou typu, ktorý bol vyriešený vylepšením spracovania pamäte.

CVE-2020-9800: Brendan Draper (@6r3nd4n) v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením správy stavu.

CVE-2020-9806: Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

CVE-2020-9807: Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Vzdialený útočník môže byť schopný spôsobiť spustenie ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému s logikou, ktorý bol vyriešený vylepšením obmedzení.

CVE-2020-9850: @jinmo123, @setuid0x0_ a @insu_yun_en z tímu @SSLab_Gatech v spolupráci s projektom Zero Day Initiative spoločnosti Trend Micro

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k útoku využívajúcemu skriptovanie medzi lokalitami (XSS)

Popis: Dochádzalo k problému s overovaním vstupu, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania vstupu.

CVE-2020-9843: Ryan Pickren (ryanpickren.com)

WebKit

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu

Popis: Dochádzalo k problému súvisiacemu s poškodením pamäte, ktorý bol vyriešený vylepšením overovania.

CVE-2020-9803: Wen Xu z tímu SSLab na univerzite Georgia Tech

WebRTC

Dostupné pre: macOS Mojave a macOS High Sierra, zahrnuté v systéme macOS Catalina

Dosah: Spracovanie webového obsahu so škodlivým kódom môže mať za následok odhalenie operačnej pamäte

Popis: Dochádzalo k problému s prístupom, ktorý bol vyriešený vylepšením správy pamäte.

CVE-2019-20503: natashenka z tímu Google Project Zero

Ďalšie poďakovanie

WebKit

Poďakovanie za pomoc si zaslúži Aidan Dunlap z Texaskej univerzity v Austine.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: